DE Phrasen mit finna utvägar till SV Übersetzungen
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … på svenska återbördad till licensinnehavaren den …
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … På svenska återbördad till licensinnehavaren den …
Schwedisch Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)“ På svenska Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)”
Schwedisch Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. På svenska Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
Schwedisch Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. På svenska Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
auf Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … på svenska återbördad till licensinnehavaren den …
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”
Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Vereinigtes Königreich Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, Förenade kungariket
- Exportlicens som inte ger rätt till exportbidrag. - Exportlicens som inte ger rätt till exportbidrag.
- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ... - Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ...
- Proviant till plattformar - förordning (EG) nr 800/1999. - Proviant till plattformar-förordning (EG) nr 800/1999.
a) Name oder Finna und ständige Anschrift des Investors, a) Sponsorns namn eller firma samt stadigvarande adress.
- återbördad till licensinnehavaren den ... - återbördad till licensinnehavaren den ...
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%. - Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%.
- Återbördad till licensinnehavaren den ... - Återbördad till licensinnehavaren den ...
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
- Säkerhet ställd till et belopp av ... euro. - Säkerhet ställd till et belopp av ... euro.
- Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002 - Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002
Rechtsgrundlage : Förslag till lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor Rättslig grund : Förslag till lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket 2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket
3.1.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket 3.1.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket
(a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde. (a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde.
2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen 2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen
(11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500. (11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500.
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.%quot% - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.%quot%
Rechtsgrundlage: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" %amp% "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor" Rättslig grund: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" %amp% "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor"
Titel | Investeringsstöd till Mariehamns Bioenergi Ab | Benämning | Investeringsstöd till Mariehamns Bioenergi Ab |
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
till den adress som anges nedan till den adress som anges nedan

DE Wörter ähnlich wie finna utvägar till