farligt

1

kritisch (o)

kritiskt
2
allmän, full of danger, kritiskt