förvissa sig om (Verb)

1

nachsehen (v)

försäkra sig om