förteckning (Nomen)

1
listning
2

Liste (n)

listning
3
listning
4
listning