försvar (Nomen)

1

Abwehr (n)

fara, sport
sport
politik
4
action of protecting from attack, allmän, anything employed to oppose attack, politik, rättsvetenskap, sport