DE Phrasen mit försöka igen SV Übersetzungen
Viskosität einer 10 %igen Lösung Viskositet i 10-procentig lösning
pH-Wert einer 10 %igen Lösung pH i 10 % lösning
pH-Wert einer 10%igen Lösung (Anhydrat) bzw. einer 20%igen Lösung (Heptahydrat) Zwischen 8,5 und 11,5 pH i 10 % vattenlösning (vattenfritt) eller 20 % vattenlösning (heptahydrat): 8,5–11,5
pH-Wert einer 5%igen Lösung pH i 5 % lösning
pH-Wert einer 5%igen Lösung pH i en 5 %-ig lösning
pH-Wert einer 5%igen wässrigen Lösung pH i 5 % vattenlösning
pH-Wert einer 1%igen wässrigen Lösung pH i 1 % vattenlösning
pH-Wert einer 3,3%igen wässrigen Lösung pH för 3,3 % vattenlösning
pH-Wert einer 20%igen wässrigen Lösung pH i 20 % vattenlösning
pH-Wert einer 1%igen Lösung pH i en 1 % lösning
pH-Wert einer 1%igen Lösung pH i 1 % lösning
Einer 0,5%igen Lösung der Probe in 1 M Natriumhydroxidlösung ein Fünftel ihres Volumens einer 2,5%igen Calciumchloridlösung hinzufügen. Tillsätt en 2,5 %-ig lösning av kalciumklorid motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5 %-ig lösning av provet upplöst i en 1 M natriumhydroxidlösning.
pH-Wert einer 3%igen Suspension pH i 3 % suspension
5 ml einer 4%igen Natriumboratlösung zu einer 1%igen Lösung der Probe in ein Reagenzglas geben und kräftig schütteln. Tillsätt 5 ml 4 %-ig natriumboratlösning till en 1 %-ig lösning av provet i ett provrör, och skaka kraftigt.
pH-Wert einer 10%igen Suspension pH i 10 % suspension i vatten
pH-Wert einer 1%igen Suspension pH i 1 %-ig lösning
pH-Wert einer 1%igen kolloidalen Lösung pH i 1 % kolloidal lösning
Zu 5 ml einer 0,5%igen Lösung der Probe 5 ml einer 5%igen Kupfersulfat- oder Aluminiumsulfatlösung hinzufügen. Tillsätt 5 ml 5 % kopparsulfat- eller aluminiumsulfatlösning till 5 ml av en 0,5 % lösning av provet.
pH-Wert einer 10%igen Aufschlämmung pH i en 10 % uppslamning
pH-Wert einer 10%igen Lösung pH i 10 % lösning
pH-Wert einer 10%igen Lösung pH i en 10 % lösning
pH-Wert einer 2%igen Lösung pH i 2 %-ig lösning
pH-Wert einer 0,25%igen Lösung pH i 0,25 %-ig lösning
pH-Wert einer 0,05%igen Lösung pH i 0,05 %-ig lösning
pH-Wert einer 2,5%igen Lösung pH i en 2,5 % lösning
Einer 0,5%igen Lösung der Probe in 1 M Natriumhydroxidlösung ein Fünftel ihres Volumens einer 2,5%igen Calciumchloridlösung hinzufügen. Tillsätt en 2,5-procentig lösning av kalciumklorid motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5-procentig lösning av provet upplöst i en 1 M natriumhydroxidlösning.
Eigenschaften der 1 %igen Lösung in Chloroform Egenskaper hos en 1 % lösning i kloroform
Eigenschaften der 1 %igen Lösung in Chloroform Egenskaper hos en 1 % kloroformlösning
Einer 0,5 %igen Lösung der Probe in 1 M Natriumhydroxidlösung ein Fünftel ihres Volumens einer 2,5 %igen Calciumchloridlösung hinzufügen. Tillsätt en 2,5 % kalciumkloridlösning motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5 % provlösning upplöst i 1 M natriumhydroxid.
5 ml einer 4%igen Natriumboratlösung zu einer 1%igen Lösung der Probe in ein Reagenzglas geben und kräftig schütteln. Tillsätt 5 ml 4 % natriumboratlösning till en 1 % provlösning i ett provrör, och skaka kraftigt.
Zu 5 ml einer 0,5%igen Lösung der Probe 5 ml einer 5%igen Kupfersulfat- oder Aluminiumsulfatlösung hinzufügen. Tillsätt 5 ml 5 % kopparsulfat- eller aluminiumsulfatlösning till 5 ml 0,5 % provlösning.
Dies entspricht einer 22 %igen Reduzierung. Detta motsvarar en minskning på 22 %.
pH-Wert einer 5 %igen wässrigen Lösung pH för en 5 % vattenlösning
Veräußerung der 50 %igen Beteiligung an RBCD. Avyttring av det 50-procentiga ägandet i RBCD.