försöka (Verb)

2

probieren (v)

ansträngning, försök
3

versuchen (v)

ansträngning, to attempt
4
allmän
5
allmän
6
försök
ansträngning