försäkra sig om (Verb)

1

nachsehen (v)

förvissa sig om