förminskas (Verb)

1
minskas
2
minskas, reduceras
3

abnehmen (v)

minskas, reduceras
4
reduceras