föreställning (Nomen)

1

Gedanke (n)

tanke
2

Schau (n)

uppförande
3

Show (n)

uppförande
4
fantasi
5
tanke
6
idé
7

Begriff (n)

tanke
8

Idee (n)

tanke
9

Fantasie (n)

fantasi