fördomsfrihet (Nomen)

1

Toleranz (n)

karaktär
karaktär