Gesuchter Begriff erhöhen hat 37 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
erhöhen (v)
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja (v)
 • höjd
erhöhen (v)
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
stiga (v)
 • stigen
erhöhen (v)
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
öka (v)
 • ökad
erhöhen (v) höja sig (v)
erhöhen (v) [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
öka (v) [verstärken]
 • ökad
DE Deutsch SV Schwedisch
erhöhen (v) [Herstellung]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
öka (v) [Herstellung]
 • ökad
erhöhen (v) [Betrag]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja (v) [Betrag]
 • höjd
erhöhen (v) [Preise]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja (v) [Preise]
 • höjd
erhöhen (v) [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja (v) [verstärken]
 • höjd
erhöhen (v) [Handel] märka upp (v) [Handel]
erhöhen (v) [Herstellung]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
påskynda (v) [Herstellung]
 • påskyndad
erhöhen [Betrag]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förhöja [Betrag]
 • förhöjd
erhöhen (v) [Betrag]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förhöja (v) [Betrag]
 • förhöjd
erhöhen [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förhöja [verstärken]
 • förhöjd
erhöhen (v) [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förhöja (v) [verstärken]
 • förhöjd
erhöhen [Handel] märka upp [Handel]
erhöhen (v) [Herstellung] driva på (v) [Herstellung]
erhöhen [vermehren]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
utöka [vermehren]
 • utökad
erhöhen (v) [vermehren]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
utöka (v) [vermehren]
 • utökad
erhöhen [vermehren] öka ut [vermehren]
erhöhen (v) [vermehren] öka ut (v) [vermehren]
erhöhen [vermehren] öka på [vermehren]
erhöhen (v) [vermehren] öka på (v) [vermehren]
erhöhen [Herstellung]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
påskynda [Herstellung]
 • påskyndad
erhöhen (v) [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förstärka (v) [verstärken]
 • förstärkt
erhöhen [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
förstärka [verstärken]
 • förstärkt
erhöhen [Handel] sätta upp [Handel]
erhöhen [Herstellung] driva på [Herstellung]
erhöhen [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
öka [verstärken]
 • ökad
erhöhen [Herstellung]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
öka [Herstellung]
 • ökad
erhöhen (v) [Preise] driva upp (v) [Preise]
erhöhen [Preise] driva upp [Preise]
erhöhen [verstärken]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja [verstärken]
 • höjd
erhöhen (adv prep adj n v) [increase]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja (adv prep adj n v) [increase]
 • höjd
erhöhen [Preise]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja [Preise]
 • höjd
erhöhen [Betrag]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
höja [Betrag]
 • höjd
erhöhen (v) [Handel] sätta upp (v) [Handel]
DE Phrasen mit erhöhen SV Übersetzungen
Qualität und Sicherheit der Lebensmittel erhöhen; att förbättra kvalitet och livsmedelssäkerhet,
Zollkontingente zu erhöhen oder aufzuheben. ökning eller avskaffande av tullkvoter.
b) erwägen, besondere mengenmäßige Beschränkungen zu erhöhen. b) överväga möjligheten att höja nivån för specifika kvantitativa begränsningar.
Beihilfen: Subventionswettlauf vermeiden, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen Parlamentet vill fokusera statsstöd på konkurrenskraft
Wirksamkeit des Warnsystems RAPEX erhöhen Detta ansvar kan inte ligga på föräldrarna.
Zahl von Frauengefängnissen erhöhen Juridiskt bindande uppförandekod för vapenexport
Zahl von Frauengefängnissen erhöhen Barnets rättigheter måste respekteras
Finanzmittel für Gemeinsame Fischereipolitik erhöhen Detta för att ta bättre hänsyn till de skiftande förutsättningarna i Europas olika hav och flottor.
Kann Wählen über das Internet Wahlbeteiligung erhöhen? Kan e-röstning höja valdeltagandet?
- das Wachstumspotential zu erhöhen und höja tillväxtpotentialen, och
· die Marktorientierung der Landwirte zu erhöhen, · öka jordbrukarnas marknadsorientering,
· das Organangebot zu erhöhen, · Bättre tillgång på organ.
• die Transparenz zu erhöhen und • öka överblickbarheten, och
Europäische Bahnagentur soll Sicherheit erhöhen Och det hedrar inte de grundläggande friheterna nämnvärt, sade han.
Arbeitskräfteangebot erhöhen (Integrierte Leitlinie 2). arbetskraftsutbudet (Integrerad riktlinje nr 2).
Die Forschung sollte den Gesamtwirkungsgrad erhöhen, Forskningen bör öka omvandlingseffektiviteten generellt
das Organangebot zu erhöhen, Bättre tillgång på organ.
zu erhöhen ▌ und der Kommission och regelbundet rapportera om
erhöhen die Gefahr einer Unterbrechung risken för försörjningsavbrott eller –
auf 1100 ºC zu erhöhen. höjas till 1 100 °C.