Gesuchter Begriff entstehen hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
entstehen (v) [hervorgerufen]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppstå (v) [hervorgerufen]
 • uppstådd
entstehen (v) [Ausgang nehmen]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppstå (v) [Ausgang nehmen]
 • uppstådd
entstehen (v) [Existenz]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppstå (v) [Existenz]
 • uppstådd
entstehen (v) [to come into view] dyka upp (v) [to come into view]
entstehen (v) [Ausgang nehmen]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppkomma (v) [Ausgang nehmen]
 • uppkommen
DE Deutsch SV Schwedisch
entstehen (v) [Ausgang nehmen] ha sitt upphov i (v) [Ausgang nehmen]
entstehen (v) [Ausgang nehmen]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
härröra (v) [Ausgang nehmen]
 • härrörd
DE Phrasen mit entstehen SV Übersetzungen
Dadurch entstehen ungewöhnliche Blattformen. Detta ger upphov till blad med oregelbundna former.
Entstehen der Schuld Uppkomst av skuld
Entstehen der Zollschuld Uppkomst av en tullskuld
Entstehen der Zollschuld bei Verstößen Tullskuld som uppkommer genom bristande efterlevnad
Entstehen eines replikationskompetenten Vektors, Uppkomst av replikationskompetenta vektorer.
Entstehen neuer Stämme, Uppkomst av nya stammar.
keine Interessenskonflikte entstehen und gör att intressekonflikter undviks, och
ENTSTEHEN DER ZOLLSCHULD UPPKOMST AV TULLSKULD
ENTSTEHEN DER ZOLLSCHULD UPPKOMST AV EN TULLSKULD
Entstehen der Zollschuld bei Verstößen Tullskuld som uppkommer genom bristande efterlevnad
b) Emissionsreduktionen, die zusätzlich zu denen entstehen, die ohne die vorgeschlagene Projektmaßnahme entstehen würden; und (b) minskade utsläpp utöver vad som skulle uppnås om den föreslagna projektverksamheten inte ägde rum,
Arbeitsplätze würden so entstehen. Det vill att olika sektorers särskilda behov beaktas.
Arbeitsplätze würden so entstehen. Vi vill inte att löntagarnas rättigheter ska avgöras där.
Betrifft: Entstehen großer europäischer Bankengruppen Angående: Nya stora europeiska bankkoncerner
Können diesbezüglich ernsthafte Zweifel entstehen? Kan det uppstå allvarliga tvivel om detta?
zum europäischen Festland entstehen. utgörs av transportkostnader till följd av områdenas avlägsenhet.
ein integrativer Arbeitsmarkt entstehen kann. bidrar till att skapa en arbetsmarknad för alla.
Um das Entstehen gut funktionierender För att underlätta utvecklingen av ▌välfungerande
Um das Entstehen gut funktionierender För att underlätta utvecklingen av en välfungerande
in dem betreffenden Mitgliedstaat entstehen i den berörda medlemsstaten
entstehen, werden gemäß belasta Europeiska unionens allmänna budget