elementär (Adjektiv)

1

elementar (a)

enkel
2
enkel
3
enkel