eftergivenhet (Nomen)

1
medgörlighet
medgörlighet