DE Phrasen mit du-vet-vilka SV Übersetzungen
Vet.-Nr. Vet. nr
Vet.-Nr. Vet.nr
Vet.-Nr. Veterinärnummer
Vet. Vet. nr
Service ‚Afrique du sud du Sahara‘ Service ’Afrique du sud du Sahara’
Vet. Nr. Vet. nr
E-Mail: vet@vet.dtu.dk“ E-post: vet@vet.dtu.dk”
Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys
Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou
«lait», «produits du lait», «caséine du lait» oder «protéine du lait» «lait», «produits du lait», «caséine du lait» eller «protéine du lait»
"8. Vet Med Labor GmbH "8. Vet Med Labor GmbH
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93) - ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)
l) den Vermerk %quot%ad us. vet.%quot%. l) Påskriften %quot%Enbart för behandling av djur%quot%.
- Vermerk %quot%ad us. vet.%quot%. - påskriften %quot%Enbart för behandling av djur%quot%.
- Décision du Conseil Régional du Centre du 21 janvier 2005 - Décision du Conseil Régional du Centre du 21 janvier 2005
| Anciens éléments du dossier | Nouveaux éléments du dossier | | Anciens éléments du dossier | Nouveaux éléments du dossier |
Détail du coût du plan de restructuration (montants en EUR) Détail du coût du plan de restructuration (montants en EUR)
- Décision du Conseil régional du Limousin du 23 juin 2005 - Décision du Conseil régional du Limousin du 23 juin 2005
Rechtsgrundlage: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME du 6 mars 2002, du 12 décembre 2002 et du 25 novembre 2004 Rättslig grund: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME du 6 mars 2002, du 12 décembre 2002 et du 25 novembre 2004
[8] Generationsskiften I företag – Problemanalys av vilka effekter förväntas av kommande generationsskiften företag, 2004. [8] Generationsskiften i företag – Problemanalys av vilka effekter som kan förväntas av kommande generationsskiften i företag, 2004.
2.CirkeldijckRéduction des opérations du terrainVente des actifsLocation du terminalRéduction du volumeRéduction du personnel | […] millions | 2.CirkeldijckRéduction des opérations du terrainVente des actifsLocation du terminalRéduction du volumeRéduction du personnel | […] millions |
- délibération du conseil d'administration du Parc national des Pyrénées - délibération du conseil d'administration du Parc national des Pyrénées
– ein möglichst breites Spektrum von Stakeholdern über die Tätigkeiten des ENQA-VET informieren; – att hålla alla olika typer av intressenter informerade om verksamheten inom ENQA-VET ,
– die Umsetzung des Arbeitsprogramms des ENQA-VET aktiv unterstützen; – att aktivt stödja genomförandet av ENQA-VET:s arbetsprogram ,
2. die Rolle des ENQA-VET auszubauen, das durch konkrete Vorschläge und Initiativen zur Entwicklung der einschlägigen Politik beitragen soll; 2. utveckla ENQA-VET:s bidragande till den politiska utvecklingen på området genom konkreta förslag och initiativ,
Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), geändert durch Loi 56-1327 du 29 décembre 1956, Ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, Décret 60-800 du 2 août 1960, Décret 61-359 du 7 avril 1961, Loi 70-1 du 2 janvier 1970, Loi 77-620 du 16 juin 1977, Décret 80-204 du 11 mars 1980 "Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956)", ändrad genom "loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980".
den Vermerk "ad us. vet." oder bei in Artikel 67 genannten Arzneimitteln der Vermerk "ad us. vet. - nur auf tierärztliche Verschreibung abzugeben". Texten "För veterinärt bruk", eller i förekommande fall för de läkemedel som avses i artikel 67 texten "För veterinärt bruk - säljs endast efter förskrivning från veterinär.
den Vermerk 'ad us. vet.' oder - bei in Artikel 67 genannten Arzneimitteln - den Vermerk 'ad us. vet. - nur auf tierärztliche Verschreibung abzugeben'. Texten "Enbart för behandling av djur" eller, för de läkemedel som avses i artikel 67, texten "Enbart för behandling av djur – tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär".

DE Wörter ähnlich wie du-vet-vilka