Gesuchter Begriff Diabetes insipidus hat 3 Ergebnisse

DE SV Übersetzungen für diabetes

Diabetes (n) [Medizin] {f} smaklös diabetes (n) [Medizin]
Diabetes (n) [Medizin] {f} vattenkastarsjuka (n) [Medizin]
Diabetes (n) [Medizin] {f} Diabetes insipidus (n) [Medizin]
Diabetes (n) [Medizin] {f} sockersjuka (n) [Medizin]
Diabetes (n) [Medizin] {f} diabetes (n) [Medizin] (u)
Diabetes {f} Diabetes
DE Phrasen mit diabetes insipidus SV Übersetzungen
Regulierung der Glucoseversorgung (Diabetes mellitus) Reglering av glukostillförseln (Diabetes mellitus)
Diabetes diabetes,
Diabetes mellitus Diabetes mellitus
d. Diabetes, diabetes,
- Diabetes und sonstige Stoffwechselkrankheiten. - diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.
an die Kommission Betrifft: Diabetes till kommissionen Angående: Diabetes
Karin Scheele zu Diabetes ( Karin Scheele om diabetes (
Text des nicht legislativen Berichts zu Diabetes EU-Kommission: Diabetes (EN) ©BELGA/Monkey Den nederländska regeringen borde fördöma Frihetspartiets (PVV) webbplats som välkomnar klagomål mot medborgare från Central- och Östeuropa.
20120309STO40300 Text des nicht legislativen Berichts zu Diabetes EU-Kommission: Diabetes (EN) 20120309STO40300 Antagen text kommer att finnas här (välj 14.03.2012) Se debatten (inspelning) Kommissionen om diabetes och fetma (på engelska)
• Diabetes und Adipositas: Der Diabetes-Schwerpunkt liegt bei der Ätiologie der verschiedenen Diabetesarten und ihrer jeweiligen Prävention und Behandlung. · Diabetes och fetma: När det gäller diabetes kommer man att fokusera på orsakerna till de olika typerna av diabetes, samt förebyggande och behandling av dessa.
– Symptome von unbehandeltem Diabetes mellitus; – Obehandlad diabetes mellitus.
– spontaner Diabetes mellitus; – Obehandlad diabetes mellitus.
– fettleibige Mäuse mit Diabetes mellitus; – Överviktig mus med diabetes mellitus.
Betrifft: Diabetes Typ 2 Angående: Diabetes typ 2
Betrifft: Kosten des Diabetes Angående: Kostnaderna av diabetes
Betrifft: Diabetes und Kinder Angående: Barn och diabetes
Betrifft: Diabetes in Portugal Angående: Diabetes i Portugal
Betrifft: Führerschein und Diabetes Angående: Körkort och diabetes
Betrifft: Diabetes in Europa Angående: Diabetes i EU
, Stoffwechselkrankheiten einschließlich Diabetes , metaboliska sjukdomar inbegripet diabetes och
Endocrinology and diabetes mellitus Endocrinology and diabetes mellitus
Diabetes und Adipositas: Der Diabetes-Schwerpunkt liegt bei der Ätiologie der verschiedenen Diabetesarten und ihrer jeweiligen Prävention und Behandlung. • Diabetes och fetma: När det gäller diabetes kommer man att fokusera på orsakerna till de olika typerna av diabetes, samt förebyggande och behandling av dessa.
Diabetes und Adipositas: Der Diabetes-Schwerpunkt liegt bei der Ätiologie der verschiedenen Diabetesarten und ihrer jeweiligen Prävention und Behandlung • Diabetes och fetma: När det gäller diabetes kommer man att fokusera på orsakerna till de olika typerna av diabetes, samt förebyggande och behandling av dessa
- Forschung über Diabetes und mit Diabetes zusammenhängende Krankheiten; - Forskning om diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar.

SV DE Übersetzungen für diabetes

diabetes (n) (u) Diabetes (n) {f}
diabetes (n) [medicin] (u) Diabetes (n) {f} [medicin]
diabetes (n) [medicin] (u) Zuckerkrankheit (n) {f} [medicin]