DE Phrasen mit det bestående SV Übersetzungen
Der Text lautet im norwegischen Original wie folgt: „Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak“. Texten lyder på norska: ”Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak”.
SV: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.“ SV: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.”
„Det filippinske kommunistparti“, herunder „New People’s Army“ („NPA“), Filippinerne, tilknyttet Sison José María (alias Armando Liwanag, alias Joma - leder af „Det filippinske kommunistparti“, herunder „NPA“) ”Filippinernas kommunistparti”, inbegripet ”Nya folkarmén” (”New People’s Army”) – ”NPA”, Filippinerna, med koppling till Sison José Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, ansvarig för ”Filippinernas kommunistparti”, inbegripet ”NPA”)
„Det Kurdiske Arbejderparti“ („PKK“) (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“) ”Kurdistan Workers' Party” – ”PKK”, (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”)
Schwedisch Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). På svenska Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället).
Dänisch Toldsats: (toldsats for det antagne bud) på danska Toldsats: (toldsats for det antagne bud)
Schwedisch Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet) på svenska Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)
SV Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.“ SV Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.”;
For Det Europæiske Fællesskab For Det Europæiske Fællesskab
For det Europæiske Fællesskab For det Europæiske Fællesskab
- Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma: ... - Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma: ...
- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ... - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ...
- Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land) - Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)
18. På grundval av tillgängliga uppgifter verkar det troligt att det pris Konsum betalade för marken låg under marknadsvärdet och att offentliga medel därmed har använts. 18. På grundval av tillgängliga uppgifter verkar det troligt att det pris Konsum betalade för marken låg under marknadsvärdet och att offentliga medel därmed har använts.
33. Kommissionen anser att det är sannolikt att det vid försäljningen av marken förekom statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionen hyser också allvarliga tvivel på om det eventuella statliga stödet är förenligt med EG-fördraget. 33. Kommissionen anser att det är sannolikt att det vid försäljningen av marken förekom statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionen hyser också allvarliga tvivel på om det eventuella statliga stödet är förenligt med EG-fördraget.
%quot%Europeiska kommissionen informerar Er härmed om sitt beslut att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.3 i EG-fördraget i fråga om det statliga stödet till Vägaffärsverket. %quot%Europeiska kommissionen informerar Er härmed om sitt beslut att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.3 i EG-fördraget i fråga om det statliga stödet till Vägaffärsverket.
3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro 3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro
103. I ljuset av kommissionens tillkännagivande och i överensstämmelse med den ståndpunkt som intagits i beslutet om statligt stöd som Frankrike har betalat till EDF och el- och gasindustrin [32] anser kommissionen att det måste ses som statligt stöd att konkurslagstiftningen inte har tillämpats på det finska Vägaffärsverket, eftersom det är likvärdigt med en garanti som täcker alla företagets risker och ger det möjlighet att få fördelaktigare villkor, till exempel lägre ränta, när det begär krediter från en kommersiell bank. 103. I ljuset av kommissionens tillkännagivande och i överensstämmelse med den ståndpunkt som intagits i beslutet om statligt stöd som Frankrike har betalat till EDF och el- och gasindustrin [32] anser kommissionen att det måste ses som statligt stöd att konkurslagstiftningen inte har tillämpats på det finska Vägaffärsverket, eftersom det är likvärdigt med en garanti som täcker alla företagets risker och ger det möjlighet att få fördelaktigare villkor, till exempel lägre ränta, när det begär krediter från en kommersiell bank.
· Det Norske Veritas · Det Norske Veritas (DNV)
- in Dänemark: det danske politi (dänische Polizei); - Konungariket Danmark: Det danske politi (danska polisen)
Det landsdækkende TV2 Det landsdækkende TV2
De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er
Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det