dödsfall (Nomen)

1

Ableben (n)

frånfälle
2

Absterben (n)

frånfälle
3

Tod (n)

frånfälle
4
begravning