DE Phrasen mit brusande vatten SV Übersetzungen
In Nummer 1 werden die Wörter „Kieltomerkit — “, „— Förbudsskyltar“. „Tupakointi kielletty“, „Rökning förbjuden“, „Tupakointi ja avotulen teko kielletty“, „Förbud mot rökning och öppen eld“, „Jalankulku kielletty“, „Förbjuden ingång“, „Vedellä sammuttaminen kielletty“, „Förbud mot släckning med vatten“, „Juomakelvotonta vettä“, „Ej dricksvatten“ gestrichen. I punkt 1 skall orden ”Kieltomerkit — ”, ”— Förbudsskyltar”, ”Tupakointi kielletty”, ”Rökning förbjuden”, ”Tupakointi ja avotulen teko kielletty”, ”Förbud mot rökning och öppen eld”, ”Jalankulku kielletty”, ”Förbjuden ingång”, ”Vedellä sammuttaminen kielletty”, ”Förbud mot släckning med vatten”, ”Juomakelvotonta vettä” och ”Ej dricksvatten” utgå.
Om vatten ökar riskerna, lägg till: ‚Använd aldrig vatten‘). Om vatten ökar riskerna, lägg till: ’Använd aldrig vatten’).
Für die Stromerzeugung zuständige kommunale Auftraggeber und öffentliche Unternehmen sowie Auftraggeber, die für den Betrieb der Strombeförderungs- oder -verteilungsnetze und für die Strombeförderung sowie das Stromsystem aufgrund einer Genehmigung nach § 4 oder 16 des sähkömarkkinalaki//elmarknadslagen (386/1995) und nach laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) zuständig sind. Kommunala enheter och offentliga företag med ansvar för produktion av el samt enheter med ansvar för upprätthållandet av nät för överföring eller distribution av el och för elöverföring, samt för elsystem, med stöd av ett tillstånd enligt 4 eller 16 § i elmarknadslagen (386/1995) och i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).
Öffentliche oder andere Auftraggeber, die Elektrizitätsübertragungs- oder -verteilernetze aufgrund einer Genehmigung nach dem sähkömarkkinalaki//elmarknadslagen (386/1995) und nach dem laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) betreiben Offentliga eller andra enheter som ombesörjer överföring eller distribution med stöd av ett tillstånd enligt elmarknadslagen (386/1995) och i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)
Undvik all kontakt med vatten.“ Undvik all kontakt med vatten.”
Tvätta med mycket vatten/…“ Tvätta med mycket vatten/…”
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…“ VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…”
Die für Kläranlagen zuständige Fachorganisation Svenskt Vatten hat der Kommission vorgeworfen, sie habe in der vorliegenden Angelegenheit lückenhafte Kenntnisse. Reningsverkens branschorganisation Svenskt Vatten har anklagat kommissionen för att ha bristfälliga kunskaper i den aktuella frågan.
Laut einer Untersuchung des Schwedischen Naturschutzverbandes und des Schwedischen Verbandes für Wasser und Abwasser, „Svenskt Vatten“, betragen die Emissionen von Nonylphenolethoxylaten aus Textilien in Schweden wahrscheinlich 46 Tonnen (siehe dazu den Artikel in Dagens Nyheter vom 23. April 2008). Enligt en undersökning som genomförts av Svenska Naturskyddsföreningen och organisationen Svenskt Vatten är det troliga utsläppet av nonylfenoletoxylat från textilier i Sverige 46 ton.
Vatten–och avloppsnämnd, statens Vatten- och avloppsnämnd, statens
Kommunale Behörden und städtische Unternehmen, die gemäß Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Wasser gewinnen, fortleiten und abgeben Lokala myndigheter och kommunala bolag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Vatten- och avloppsnämnd, statens Vatten- och avloppsnämnd, statens
· Lokale Behörden und Kommunalgesellschaften, die gemäß dem "lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar" Trinkwasser gewinnen, weiterleiten oder verteilen Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar

DE Wörter ähnlich wie brusande vatten