bortfalla (Verb)

1

abnehmen (v)

avta
2

abfallen (v)

avta
avta