billig (Adjektiv)

1

billig (a)

ideenlos, Entscheidung, Geld, Qualität, of poor quality, low in price
 • In der Bioethanolindustrie muss die EU mit Drittstaaten konkurrieren, die billig Bioethanol erzeugen, wie etwa Brasilien, das 1974 eine nationales Programm für Kraftstoffalkohol (Proalcool-Programm) aufgelegt hat.
 • Inom bioetanolindustrin måste EU konkurrera med länder som producerar billig bioetanol, som till exempel Brasilien, ett land som genomförde ett nationellt program för alkoholbränslen (“proalcool”) 1974.
 • Oft ist eine Einfuhr aus Drittstaaten deshalb billig, weil die Kohleförderung in diesen Ländern vom Staat unterstützt wird.
 • Att importen från tredjeländer är billig beror oftast på att kolgruvedriften får statligt stöd i dessa länder.
 • Inwiefern schadet der Import von Billig-Fisch dem streng geregelten europäischen Fischfang?
 • På vilket vis skadar importen av billig fisk den hårt reglerade europeiska fiskfångsten?
Geld
3
Qualität
4
Geld
5

tarvlig (a)

Qualität
6

sekunda (a)

Qualität
7

skälig (a)

Entscheidung
 • Die Ausübung des Widerspruchsrechts ermöglicht es gegebenenfalls zu überprüfen, ob das verfügte Festhalten gerecht, verhältnismäßig und billig ist.
 • Utövandet av denna rätt gör det möjligt att, i förekommande fall, garantera att besluten om kvarhållande är rättvisa, rimliga och skäliga.
8

rättvis (a)

Entscheidung
 • - bei der Ausübung ihrer Tätigkeit recht und billig im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden und der Integrität des Marktes handeln;
 • - bedriver sin verksamhet på ett hederligt och rättvist sätt med beaktande av kundernas bästa och marknadens integritet,
 • Das Begriffspaar "billig und angemessen" ist in Zusammenhang mit finanzieller Entschädigung schwer zu interpretieren.
 • I samband med ekonomisk kompensation är det svårt att tolka formuleringen ”rättvist och rimligt”.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Der neue Flughafen ist vor allem für die allgemeine Luftfahrt (Privatflugzeuge, Segel-/Leichtflugzeuge usw.) sowie für Billig- und Charterfluglinien vorgesehen.
Den nya flygplatsen kommer huvudsakligen att vara avsedd för allmän flygtrafik (t.ex. privata jetplan, segelflygplan/lätta sportflygplan), lågprisbolag och charterflyg.
In diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass auch der Flughafen Gdańsk vorwiegendBilligg- und Charterflüge abfertigt.
I detta sammanhang konstaterar kommissionen att även Gdansks flygplats huvudsakligen hanterar trafik från lågpris- och charterflygningar.
In diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass auch der Flughafen Gdańsk vorwiegendBilligg- und Charterflüge abfertigt.
I detta sammanhang konstaterar kommissionen att även Gdańsk flygplats huvudsakligen hanterar trafik från lågpris- och charterflygningar.
2010 machten Billig- und Charterflüge etwa 72 % aller Fluggäste aus, die auf dem Flughafen Gdańsk abgefertigt wurden [52].
2010 svarade lågpris- och charterflygningar för 72 % av alla passagerare på Gdansks flygplats [52].
2010 machten Billig- und Charterflüge etwa 72 % aller Fluggäste aus, die auf dem Flughafen Gdańsk abgefertigt wurden [61].
Under 2010 svarade lågpris- och charterflygningar för 72 % av alla passagerare på Gdańsk flygplats [61].
Das gesamte Passagieraufkommen wird derzeit von zwei Billig- Luftfahrtgesellschaften (Low COST Carriers — im Folgenden „LCCs“) generiert.
Lågprisbolag står i dag för hela passagerarvolymen på flygplatsen.
f) Verbesserung der Verfügbarkeit bezahlbarer und ausreichender Unterkünfte für alle durch Unterstützung von Billig- und Sozialwohnungsbauprogrammen und Verbesserung der Stadtentwicklung;
f) förbättra tillgången på bra bostäder för alla till överkomliga priser, genom stöd till program för produktion till låga kostnader av bostäder avsedda för låginkomsttagare samt stöd till förbättrad stadsplanering,
Modernisierung und größere Professionalisierung sind nicht billig.
Modernisering och större professionalitet är inte billigt.
Vielerorts sind die Diagnoseverfahren inadäquat und die Arzneimittelversorgung unregelmäßig, sogar im Fall von HIV-bedingten Zuständen, die leicht zu diagnostizieren und billig zu behandeln sind.
På många platser är diagnosutrustningen bristfällig och läkemedelsförsörjningen oregelbunden, också för hiv-relaterade sjukdomar som är enkla att diagnostisera och billiga att behandla.
Der Tod ist billig, rund drei Dollar kostet eine Antipersonenmine.
Han uppmanar särskilt drabbade länder att utveckla egen kapacitet för att ta itu med problemet.
Manche Batterien sind billig, haben aber eine viel kürzere Lebensdauer.
Vissa batterier är billiga, men har en mycket kortare livslängd.
Da sie leicht verfügbar, billig, tragbar und leicht zu verwenden sind, tragen Kleinwaffen zur Gewalt in der Gesellschaft bei.
Handeldvapen är lättåtkomliga, billiga, bärbara och enkla att använda och utgör därmed ett hot mot samhället.
Obwohl der Filter nicht gerade billig ist, zeigte das Experiment, dass er nur einmal pro Jahr einen Wartungsdienst benötigt.
Även om filtret inte är speciellt billigt, utvisar försöket att underhåll krävs enbart en gång om året.
Daher können dänische Unternehmen norwegischen Hering nicht so billig einkaufen wie norwegische Unternehmen.
EU:s referenspriser på rå strömming är högre än de norska priserna, därför kan danska företag inte köpa norsk sill lika billigt som norska företag.
Heute ist der Taximarkt überschwemmt mit Fahrern, die ihre Lizenz billig erworben haben.
Nu översvämmas taximarknaden av förare som köpt sin legitimation billigt.
Wegen der jüngsten Pleiteserie im Bereich der Billig-Reiseanbieter, hatten sich die Abgeordneten bereits mehrmals für entsprechende Änderungen ausgesprochen.
Det omarbetade direktivet väntas innehålla regler för kompensation även när flygbolag går i konkurs, något som parlamentet har begärt sedan ett antal lågprisbolag gick i konkurs nyligen.
In Nordamerika, Asien, Ozeanien und Afrika könnte er hingegen problemlos und billig ein Upgrade auf Windows 7 kaufen.
I Nordamerika, Asien, Oceanien och Afrika skulle han däremot ha kunnat köpa och installera en uppgradering till Windows 7 billigt och enkelt.
Ein umweltfreundliches Verhalten soll einfach, billig und interessant sein.
Det ska vara enkelt, billigt och roligt att vara miljövän.
Das dort hergestellte Milchpulver wird möglicherweise extrem billig auf dem Weltmarkt verkauft.
Det är möjligt att den torrmjölk som tillverkas där säljs på världsmarknaden till extremt låga priser.

billig (Adjektiv)

1

gerecht (a)

beslut
2
beslut
3

günstig (a)

pengar
4

billig (a)

beslut, kvalitet, low in price, of poor quality, pengar
5
kvalitet
6
pengar
7

preiswert (n adj v)

low in price, pengar
8

wertlos (a)

värde