betrakta (Verb)

1

bedenken (v)

tänka på
tänka på
3

erwägen (v)

tänka på
4
tänka på
5

ansehen (v)

person
6

angucken (v)

person
7

anschauen (v)

person
8

erschauen (v)

blick