betäcka (Verb)

1

bedecken (v)

allmän
2

decken (v)

allmän