besvärlig (Adjektiv)

1

lästig (a)

person, uppförande, omständigheter, arbete, ansträngning
2

mühsam (a)

arbete
3

ungelegen (a)

omständigheter
4

mürrisch (a)

uppförande
5
uppförande, person
situation
7

schwierig (a)

situation, karaktär, ansträngning
ansträngning
9

mühselig (a)

ansträngning
10

starr (a)

mekanism