bestämd (Adjektiv | Adjektiv)

1

entschlossen (adj)

firm, unyielding, determined, uppförande, svar, decided or resolute
uppförande, marked by promptness and decision
3

standhaft (a)

uppförande
4

resolut (a)

uppförande, firm, unyielding, determined, decided or resolute
5

beherzt (a)

uppförande, decided or resolute
dömd
dömd
8
ämnad
bevis
10

bestimmt (a)

ämnad för, ämnad, grund, dömd, decided or resolute