beslutsam (Adjektiv)

1

fest (a)

uppförande
2
uppförande
3

beherzt (a)

uppförande
4

resolut (a)

uppförande
5

standhaft (a)

uppförande