behov (Nomen)

1

Bedarf (n)

krav
2

Antrieb (n)

begär
3

Drang (n)

begär
4

Not (n)

allmän, begär
allmän
6
krav