bedrägeri (Nomen)

1

Betrug (n v)

an act of deception, uppförande, pengar, instance of actions fabricated to mislead
2
oärlighet
3
överlistande
4
överlistande, uppförande
5
uppförande
6
uppförande, pengar, instance of actions fabricated to mislead
7

Gaunerei (n)

överlistande, oärlighet, brott
8

List (n)

oärlighet
9

Schwindel (n)

oärlighet, brott, an instance of swindling, allmän
10

Mogelei (n)

brott