avvika från (Verb)

1
riktning
subjekt
riktning
luftfart - nautisk, mening, norm