anse (Verb)

1
mening
2

schätzen (v)

betrakta som
3

ansehen (v)

betrakta som
4
allmän, betrakta som
5
mening