Gesuchter Begriff Angelfischerei hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
Angelfischerei (n) [Fischerei] {f} spöfiske (n) [Fischerei]
DE Phrasen mit angelfischerei SV Übersetzungen
Der Code LDV für die Angelfischerei mit Dory-Booten wird für historische Datenreihen beibehalten. Kod LDV för linor som används från jollar kommer att bibehållas av historiska skäl.
Der Code LDV für die Angelfischerei mit Dory-Booten wird für historische Datenreihen beibehalten. Kod LDV för linor som används från jollar kommer att behållas av historiska skäl.
Dabei handelt es sich unter anderem um die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Angelfischerei unter den gegenwärtigen Bedingungen, die beschränkten Ressourcen in Küstennähe, die kaum vorhandenen Infrastrukturen für Lagerung, Verarbeitung und Verschiffung, saisonale Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Fisch, fehlende direkte Flugverbindungen, hohe Verwaltungskosten bei geringem Produktionsniveau, unzureichende Wasserversorgung sowie die Kosten und Schwierigkeiten der Durchsetzung der Fischerei- und Lizenzvorschriften. Dessa inbegriper bristande konkurrenskraft för spöfiske med fasta linor under nuvarande förhållanden, begränsade resurser för kustfisket, dåligt utvecklad infrastruktur för kyllagring, hantering och skeppning av fångsterna, säsongsbetonade fluktuationer när det gäller tillgången till fisk, brist på direkta flyg, höga indirekta kostnader i förhållande till låga produktionsnivåer, otillräcklig vattenförsörjning samt kostnaden för och svårigheten med att genomföra fiskeförordningar och se till att tillstånden respekteras.
beträgt die Verweilzeit auf dem Meer bei der Angelfischerei, in die ausdrücklich der manuelle Leinenfang einbezogen ist, zwischen sechs und fünfzehn Stunden; — När det gäller fartyg som fiskar med krok, framför allt de som fiskar med handlinor, varierar tiden de är ute till havs med mellan 6 och 15 timmar. —