överlämna (Verb | Nomen)

1

geben (v)

allmän
2
3
4
föremål
6
skicklighet, föremål
7
skicklighet
8

Ausgabe (n)

9

nachgeben (v)

medgivande
10

verleihen (v)

pris