DE Phrasen mit ät av SV Übersetzungen
Schwedisch Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 190110 På svenska Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 190110
Lov av 17.12.2004„Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap“. Lov av 17.12.2004”Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap”.
Entrepôt d’alcool Av. Entrepôt d’alcool Av.
In schwedisch: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 190110. på svenska: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 190110.
Schwedisch Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av … euro/ton nettovikt. På svenska Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av … euro/ton nettovikt.
Schwedisch Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010. På svenska Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010.
AV-Block 1. Grades; AV-block grad I,
AV-Block 1. Grades; AV-block grad I.
Anschrift: Av. Adress: Av.
Schwedisch Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000. på svenska Brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000.
Schwedisch Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000. på svenska Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000.
Urbenat kalkonkött av klubba“ Urbenat kalkonkött av klubba”
„bearbetat av“ “ ”bearbetat av” ”
‚bearbeidet av‘ ‘ “ ”bearbeidet av” ” ”
Spezifische AV-Datenelemente Särskilda dataelement Aktiv förädling
„AV“ und einschlägige „Bewilligungsnummer...“ ”TA” och relevant ”tillståndsnummer …”
- AV/T-göderen, - AV/T-goederen
- Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18; - Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18,
- Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18; - Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18.
- AV/R-Waren, - AV/R-Waren
Exemplare der AV-Lizenz Exemplar av AF-licenser
- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av ... euro/ton nettovikt. - Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av ... euro/ton nettovikt.
- %quot%Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003%quot% - %quot%Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003%quot%
AV-Lizenzantrag Ansökan om AF-licens
Marge totale av. impôt | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | Marge totale av. impôt | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
DD2 – Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, Tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial. DD2 – Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, Tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial.
Förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget på grundval av en ekonomisk bedömning av det påstådda behovet av att avskaffa dubbla styrmedel Förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget på grundval av en ekonomisk bedömning av det påstådda behovet av att avskaffa dubbla styrmedel
Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet
- Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18. - Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18.
Schwedisch: „sammanfogade bitar av kött“ und „sammanfogade bitar av fisk“; På slovenska: ”sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso” och ”sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe”.

DE Wörter ähnlich wie ät av