Gesuchter Begriff Zentraleinheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SL Slowenisch
Zentraleinheit {f} Procesor
DE Phrasen mit zentraleinheit SL Übersetzungen
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, če uporabljajo medsebojno povezavo dveh "digitalnih računalnikov", tako da lahko takrat, ko odpove osrednja procesna enota, nadaljuje delovanje sistema mirujoča, vendar zrcalna osrednja procesna enota;
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen oder če uporabljajo medsebojno povezavo dveh osrednjih procesnih enot z uporabo podatkovnih kanalov ali deljenega shranjevanja, kar omogoča eni osrednji procesni enoti izvajanje drugih opravil v času, ko druga procesna enota ne deluje, med tem časom pa prva procesna enota omogoča delovanje sistema; ali
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. če zagotavlja sinhronizacijo dveh osrednjih procesnih enot "programska oprema", pri čemer ena osrednja procesna enota zazna okvaro druge in obudi ukaze okvarjene enote.
CPU Zentraleinheit XOR ekskluzivni OR
CPU Zentraleinheit "CTP"
einer Zentraleinheit mit Tastatur, Maus und einer visuellen Anzeige (PC-Personal-Computer), centralna procesna enota s tipkovnico, miško in vizualnim prikazovalnikom (osebni računalnik),
einer Zentraleinheit (Server) und centralna procesna enota (strežnik) in
Der Bildschirm ist für den Empfang von Signalen einer Zentraleinheit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine bestimmt. Monitor se uporablja za sprejemanje signalov centralne procesne enote sistema za avtomatsko obdelavo podatkov.
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder če uporabljajo medsebojno povezavo dveh osrednjih procesnih enot z uporabo podatkovnih kanalov ali deljenega shranjevanja, kar omogoča eni osrednji procesni enoti izvajanje drugih opravil v času, ko druga procesna enota ne deluje, med tem časom pa prva procesna enota omogoča delovanje sistema; ali
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder če uporabljajo medsebojno povezavo dveh osrednjih procesnih enot z uporabo podatkovnih kanalov ali deljenega shranjevanja, kar omogoča eni osrednji procesni enoti izvajanje drugih opravil v času, ko druga procesna enota ne deluje, med tem časom pa prva procesna enota omogoča delovanje sistema; ali
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder če uporabljajo medsebojno povezavo dveh osrednjih procesnih enot z uporabo podatkovnih kanalov ali deljenega shranjevanja, kar omogoča eni osrednji procesni enoti izvajanje drugih opravil v času, ko druga procesna enota ne deluje, med tem časom pa prva procesna enota omogoča delovanje sistema ali
Backup Central Unit (Backup der Zentraleinheit) Varnostna kopija centralne enote (Backup Central Unit)
Central Unit (Zentraleinheit) Centralna enota (Central Unit)
die gegenseitige Verbindung von zwei „Digitalrechnern“ so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, če uporabljajo medsebojno povezavo dveh „digitalnih računalnikov“, tako da lahko takrat, ko odpove osrednja procesna enota, nadaljuje delovanje sistema mirujoča, vendar zrcalna osrednja procesna enota;
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels „Software“ so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. če zagotavlja sinhronizacijo dveh osrednjih procesnih enot „programska oprema“, pri čemer ena osrednja procesna enota zazna okvaro druge in obudi ukaze okvarjene enote.
einer Zentraleinheit centralna enota,
sie ist an die Zentraleinheit unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten anschließbar, und da jo je mogoče povezati s centralno enoto za obdelavo, neposredno ali po eni ali več drugih enotah, in
einer Zentraleinheit, centralna procesna enota,
Zentraleinheit (central processing unit) centralna procesna enota,
a) die Zentraleinheit nach Artikel 3, (a) centralne enote, na katero se nanaša člen 3;
Zentraleinheit Centralna enota
(4) Die Zentraleinheit kann gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 Absatz 2 beauftragt werden, auf der Grundlage der in der Zentraleinheit verarbeiteten Daten bestimmte andere statistische Aufgaben wahrzunehmen. 4. V skladu s postopkom iz člena 23(2) se lahko centralno enoto zadolži za opravljanje nekaterih drugih statističnih nalog na podlagi podatkov, obdelanih v centralni enoti.
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit; (f) datum pošiljanja podatkov centralni enoti;
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit. (f) datum pošiljanja podatkov centralni enoti.
c) die Richtigkeit und die Aktualität der Daten bei deren Übermittlung an die Zentraleinheit; (c) pravilnosti in aktualnosti podatkov, poslanih v centralno enoto;
a) %quot%Zentraleinheit%quot% die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) der Eurodac-Verordnung genannte Zentraleinheit; (a) "centralna enota" pomeni enoto iz člena 1(2)(a) Uredbe Eurodac;
Mitteilungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit Obveščanje med državami članicami in centralno enoto
Sonstige Aufgaben der Zentraleinheit Druge naloge centralne enote
Aufzeichnung der Verarbeitungsvorgänge durch die Zentraleinheit Vodenje evidence v centralni enoti
(2) Die gemeinsame Kontrollstelle hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Zentraleinheit daraufhin zu kontrollieren, ob durch die Verarbeitung oder Nutzung der bei der Zentraleinheit vorhandenen Daten die Rechte der betroffenen Personen verletzt werden. Darüber hinaus kontrolliert sie die Rechtmäßigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an die Mitgliedstaaten durch die Zentraleinheit. 2. Skupni nadzorni organ je zadolžen za spremljanje in nadzor dejavnosti centralne enote, s čimer zagotavlja, da se z obdelavo ali uporabo podatkov iz centralne enote ne kršijo pravice posameznikov, ki jih zadeva obdelava podatkov. Poleg tega spremlja in nadzoruje zakonitost pošiljanja osebnih podatkov iz centralne enote v države članice.
(1) Die Digitalisierung der Fingerabdrücke und deren Übermittlung erfolgen in dem in Anhang I bezeichneten Datenformat. Die Zentraleinheit legt die technischen Anforderungen für die Übermittlung der Datenformate zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit und umgekehrt fest, sofern dies für den effizienten Betrieb der Zentraleinheit erforderlich ist. Die Zentraleinheit stellt sicher, dass die von den Mitgliedstaaten übermittelten Fingerabdruckdaten im computergestützten Fingerabdruckerkennungssystem abgeglichen werden können. 1. Prstni odtisi se digitalno obdelajo in prenesejo v podatkovni obliki iz Priloge I. Centralna enota določi tehnične zahteve za prenos podatkovne oblike iz držav članic do centralne enote in obratno, če je to potrebno za učinkovito delovanje centralne enote. Centralna enota zagotovi, da se lahko podatki o prstnih odtisih, ki jih pošljejo države članice, primerjajo z računalniškim sistemom za prepoznavanje prstnih odtisov.