DE Phrasen mit vorkommen SL Übersetzungen
Vorkommen bestimmter nicht als Futtermittelzusatzstoffe zugelassener Substanzen Prisotnost določenih snovi, ki niso dovoljene kot krmni dodatek
ERHEBUNG ÜBER AI-VORKOMMEN BEI WILDVÖGELN RAZISKAVE AVIARNE INFLUENCE PRI PROSTOŽIVEČIH PTICAH
Vorkommen bestimmter nicht als Futtermittelzusatzstoffe zugelassener Arzneimittel Prisotnost nekaterih zdravilnih učinkovin, ki niso dovoljene kot krmni dodatki
Natürliches Vorkommen und geografische Verbreitung Naravna navzočnost in geografska razširjenost
Natürliches Vorkommen und geografische Verbreitung Naravna prisotnost in geografska razširjenost
Ursprung und natürliches Vorkommen Izvor in naravna navzočnost
Ursprung und natürliches Vorkommen Izvor in naravna prisotnost
Vorkommen von Verstößen Pojav neskladnosti
Vorkommen nicht einheimischer Arten und Umsiedlungen; uvajanje neavtohtonih vrst in premestitve
Vorkommen und Beschreibung morphologischer Abnormitäten, soweit zutreffend; pojav in opis morebitnih morfoloških nepravilnosti,
qualitative Ergebnisse (Fehlen/Vorkommen in 25 g); kvalitativni rezultati (odsotnost/prisotnost v 25 g);
qualitative Ergebnisse (Fehlen/Vorkommen in 25 g); kvalitativni rezultati (odsotnost/prisotnost v 25 g);
Schwarzbrache kann in folgenden Formen vorkommen: Praha je lahko:
Ursprung, natürliches Vorkommen und geografische Verbreitung Izvor, naravna prisotnost in geografska razširjenost
Vorkommen des abgeleiteten Profils im Bodenkörper (DerivedProfilePresenceInSoilBody) Prisotnost izpeljanega profila v talnem telesu (DerivedProfilePresenceInSoilBody)
HILUCS-Vorkommen (HILUCSPresence) Prisotnost HILUCS (HILUCSPresence)
Spezifisches Vorkommen (SpecificPresence) Posebna prisotnost (SpecificPresence)
Mineralische Vorkommen (Mineral Resources) Mineralni viri
Klassifikation der Vorkommen. Razvrstitev EarthResource.
Vorkommen pojavljanje
- Vorkommen und Verteilung des Vektors; - prisotnost in porazdelitev prenašalca bolezni,
c) Vorkommen und Verteilung der Krankheitsvektoren; (c) prisotnost in razširjenost vektorjev bolezni;
c) Vorkommen und Verteilung des Vektors; (c) prisotnosti in razširjenosti vektorja;
- natürliches Vorkommen in Lebensmitteln, - naravna prisotnost v živilih,
- Vorkommen und Verteilung der Krankheitsvektoren; - prisotnost in porazdelitev prenašalcev bolezni,
a) Vorkommen, Produktionskapazität, Kapazitätsauslastung und Lagerbestände (a) Rezerve, proizvodna zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti in zaloge
Natürliches Vorkommen und geografische Verbreitung Naravna navzočnost in geografska razširjenost
Ursprung und natürliches Vorkommen Izvor in naravna navzočnost
Ursprung, natürliches Vorkommen und geografische Verbreitung Izvor, naravna prisotnost in geografska razširjenost