Gesuchter Begriff die hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch SL Slowenisch
die (conj determiner pronoun adv) [which] ki (conj determiner pronoun adv) [which]
die (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] kàj (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] (pronoun adv int determiner)
die (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] kàr (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] (pronoun adv int determiner)
die (pronoun n) [who (relative pronoun)] kdó (pronoun n) [who (relative pronoun)] (pronoun n)
DE Phrasen mit die SL Übersetzungen
Betrifft nur die estnische, die finnische, die griechische, die italienische, die lettische, die litauische, die niederländische, die portugiesische, die spanische und die schwedische Fassung. Velja samo za estonsko, finsko, grško, italijansko, latvijsko, litovsko, nizozemsko, portugalsko, špansko in švedsko različico.
Die Zahlungen decken die zusätzlichen Kosten und die Einkommensverluste, die durch die eingegangene Verpflichtung entstehen. Plačila krijejo dodatne stroške in izpad dohodka,kii izhajajo iz prevzetih obveznosti.
Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. Stroške izvedencev, ki preverjajo težo in odvzamejo vzorce, nosi intervencijska agencija.
Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgijska, češka, nemška, španska, irska, italijanska, madžarska, poljska, slovenska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji.
Die belgische, die tschechische, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgijska, češka, španska, irska, italijanska, madžarska, poljska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji.
Die belgische, die tschechische, die irische, die spanische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji.
können insbesondere die Qualität, die Einteilung nach Klassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, die Vermarktung und die Kennzeichnung betreffen. lahko zadevajo predvsem kakovost, razvrščanje v razrede, velikost, pkiiranje, zavijanje, skladiščenje, prevoz, predstavitev, trženje in označevanje.
können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, den Ursprung und die Kennzeichnung betreffen. se lahko nanašajo predvsem na kakovost, razvrščanje, težo, velikost, kikiranje, embaliranje, skladiščenje, prevoz, predstavitev, poreklo in označevanje.
Die belgische, die tschechische, die irische, die spanische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben der Kommission die Angebote mitzuteilen. Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji.
können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, die Vermarktung, den Ursprung und die Kennzeichnung betreffen.“ se lahko nanašajo zlasti na kakovost, razvrščanje v razrede, težo, velikost, kikiranje, embaliranje, skladiščenje, prevoz, predstavitev, trženje, poreklo in označevanje.“
Die belgische, die tschechische, die irische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgijska, češka, irska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji.
Die Normen können insbesondere die Einteilung nach Güteklassen, die Verpackung, die Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung und die Kennzeichnung betreffen. Standardi se lahko predvsem nanašajo na razvrščanje po kakovosti, embalaži, skladiščenju, prevozu, predstavitvi in označevanju.
[Betrifft nur die spanische, die dänische, die englische, die lettische, die litauische und die ungarische Fassung.] Zadeva samo špansko, dansko, angleško, latvijsko, litovsko in madžarsko različico;
[Betrifft nur die bulgarische, die estnische, die englische, die lettische, die litauische, die ungarische, die maltesische, die polnische und die slowakische Fassung.] Zadeva samo bolgarsko, estonsko, angleško, latvijsko, litovsko, madžarsko, malteško, poljsko in slovaško različico.
(Nur die dänische, die deutsche, die englische, die estnische, die französische, die griechische, die italienische, die niederländische, die polnische, die portugiesische, die rumänische, die slowenische und die spanische Fassung sind verbindlich) (Besedilo v angleškem, danskem, estonskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem in španskem jeziku je edino verodostojno)
Diese Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf die Erstellung, die Registrierung, die Vervielfältigung, die Übersetzung, die Herabstufung, die Aufhebung des Geheimhaltungsgrads, die Beförderung und die Vernichtung von EU-VS. Taki ukrepi se nanašajo predvsem na nastajanje, vpisovanje, kopiranje, prevajanje, znižanje stopnje tajnosti, preklic stopenj tajnosti, prenašanje in uničenje tajnih podatkov EU.
die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern; izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
die Betriebssicherheitsgrenzen, die Erzeugungsverlagerungsschlüssel, die Entlastungsmaßnahmen, die Zuverlässigkeitsmargen, die Vergabebeschränkungen und die zuvor vergebene zonenübergreifende Kapazität. meje obratovalne sigurnosti, ključe spremembe proizvodnje, popravne ukrepe, rezerve za zanesljivost, omejitve pri dodeljevanju in predhodno dodeljeno prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji.
(3) Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. 3. Stroške izvedencev, ki preverjajo težo in odvzamejo vzorce, nosi intervencijska agencija.
(4) Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Die Anonymität der Bieter ist zu wahren. (4) Belgijska, češka, nemška, španska, irska, italijanska, madžarska, poljska, slovenska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji. Ponukiiki morajo ostati anonimni.
Betrifft nur die estnische, die finnische, die griechische, die italienische, die lettische, die litauische, die niederländische, die portugiesische, die spanische und die schwedische Fassung. Velja samo za estonsko, finsko, grško, italijansko, latvijsko, litovsko, nizozemsko, portugalsko, špansko in švedsko različico.
b) können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung und die Etikettierung betreffen . b) lahko zadevajo zlasti kakovost, razvrščanje, težo, velikost, kikiranje, zavijanje, skladiščenje, prevoz, predstavitev, trženje in označevanje.
Die Maßnahmen, die die Ukrepi, ki jih morajo upoštevati
die übermittelten Daten, für die die Zugangsbescheinigung die Zitierungsrechte gewährt; predložene informacije, katerih citiranje je mogoče z izjavo o dostopnosti podatkov;