português (Nomen | Adjektiv)

1
etnologia - homem
geral
língua