obscuridade (Nomen)

1
lugubridade
escurecimento
3
escurecimento
opacidade
opacidade
6
noite
hermetismo
hermetismo
9

Trübheit (n)

lugubridade
10
escuridão