DE Phrasen mit linus van pelt PT Übersetzungen
Niederländisch Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending) em língua neerlandesa Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)
Niederländisch Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. Em neerlandês Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
niederländisch Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: … em neerlandês Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …
Niederländisch Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010. Em neerlandês Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010.
Van Brummelen T.C. and Van Straalen N.M. Van Brummelen TC e Van Straalen NM (1996).
- Subsidie rijst Réunion van töpassing op . . . (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending) - Subsidie rijst Réunion van toepassing op . . . (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)
- Overdracht van interventieprodukten - töpassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85 - Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85
- Overdracht van interventieprodukten - töpassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. - Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: ... Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: ...
(2) Bij brief van 29.8.2003 (nr. 2805 van het kabinet van Loyola de Palacio) hebben de Belgische autoriteiten opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het inleiden van de procedure. (2) Bij brief van 29.8.2003 (nr. 2805 van het kabinet van Loyola de Palacio) hebben de Belgische autoriteiten opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het inleiden van de procedure.
Waarvan: effect van de omzetting van schulden van vóór 2002 in kapitaal | | | | […] | […] | | | Waarvan: effect van de omzetting van schulden van vóór 2002 in kapitaal | | | | […] | […] | | |
Eigenschaften | Goudse Boerenkaas | Leidse Boerenkaas | Edammer Boerenkaas | Boerenkaas (van geitenmelk), Boerenkaas (van schapenmelk) Boerenkaas (van buffelmelk) | Propriedades | Goudse Boerenkaas | Leidse Boerenkaas | Edammer Boerenkaas | Boerenkaas (van geitenmelk), Boerenkaas (van schapenmelk) Boerenkaas (van buffelmelk) |
13. De steun wordt verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot ten belope van maximaal 41274000 EUR, wat overeenkomt met 65 % van de kosten van industrieel onderzoek plus 45 % van de kosten van pre-concurrentiële ontwikkeling. 13. De steun wordt verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot ten belope van maximaal 41274000 EUR, wat overeenkomt met 65 % van de kosten van industrieel onderzoek plus 45 % van de kosten van pre-concurrentiële ontwikkeling.
Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van koophandel Hasselt [Belgien], eingereicht am 3. Mai 2006 — Confederatie van immobilien-beroepen van Belgie und Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars/Willem van Leuken Pedido de Decisão Prejudicial apresentado pelo Rechtbank van koophandel te Hasselt (Bélgica) em 3 de Maio de 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen van België e Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken
Kläger: Confederatie van immobilien-beroepen van Belgie VZW und Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Demandantes: Confederatie van immobiliën-beroepen van België e Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, van aardappelen en van granen door de over- vloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, van aardappelen en van granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld
Decreet van de Vlaamse Raad tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten. Decreet van de Vlaamse Raad tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten.
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens. Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens.
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee. Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee.
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee
Ontwerp van programmawet tot wijziging van een aantal bepalingen van de programmawet van 27 december 2004 Ontwerp van programmawet tot wijziging van een aantal bepalingen van de programmawet van 27 december 2004
(3) het verlenen van een voorlopig uitstel van betaling voor alle schulden van IFB. (3) het verlenen van een voorlopig uitstel van betaling voor alle schulden van IFB.
1.Mainhub:PersoneelsinkrimpingComputeraanpassingenVermindering van de afschrijvingen en terugneming van de voorzieningenUitbreiding van het aantal bewerkingen | […] miljoen | 1.Mainhub:PersoneelsinkrimpingComputeraanpassingenVermindering van de afschrijvingen en terugneming van de voorzieningenUitbreiding van het aantal bewerkingen | […] miljoen |
2.CirkeldijckVermindering van de operaties op het terreinVerkoop van activaVerhuring van de terminalVermindering van het volumePersoneelsinkrimping | […] miljoen | 2.CirkeldijckVermindering van de operaties op het terreinVerkoop van activaVerhuring van de terminalVermindering van het volumePersoneelsinkrimping | […] miljoen |
- Verlening van uitstel van betaling voor de schuld van 63 miljoen euro, - Verlening van uitstel van betaling voor de schuld van 63 miljoen euro,
273. Vormen evenzo staatssteun de toekenning van een terugvorderbaar voorschot van 5 miljoen euro en de toekenning van een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, de omzetting van de kredietfaciliteit van 15 miljoen euro en van de bijbehorende rente van 2,5 miljoen euro in maatschappelijk kapitaal, alsmede de inbreng in natura van 5 miljoen euro nieuw maatschappelijk kapitaal. 273. Vormen evenzo staatssteun de toekenning van een terugvorderbaar voorschot van 5 miljoen euro en de toekenning van een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, de omzetting van de kredietfaciliteit van 15 miljoen euro en van de bijbehorende rente van 2,5 miljoen euro in maatschappelijk kapitaal, alsmede de inbreng in natura van 5 miljoen euro nieuw maatschappelijk kapitaal.
[55] Datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de NMBS en vaststelling van de maatregelen betreffende deze maatschappij, Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1992. [55] Datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de NMBS en vaststelling van de maatregelen betreffende deze maatschappij, Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1992.
Rechtsgrundlage : Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Base jurídica : Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke Van Brabant) Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke Van Brabant)

DE Wörter ähnlich wie linus van pelt