grün (Adjektiv)

1

verde (a)

Politik, Erfahrung, Farbe, Fleisch, Frucht, Grün, Jungtier, Pflanze, of fruit: unripe, having green as its colour, environmentally friendly
2

imaturo (a)

Jungtier, Frucht
3

sinople (abbr n adj)

of green colour
4

cru

Erfahrung
5
Erfahrung