DE Phrasen mit gdzie indziej PT Übersetzungen
deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
Polnisch Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 em língua polaca Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10
Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 [1] Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte „gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10“ durch die Worte „über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii“ ersetzt. Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 [1] No caso dos produtos intermédios referidos no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o, a expressão «eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o» é substituída por «por via de um produto intermédio referido no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o».
Polnisch Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 em língua polaca Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10
Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 [1] Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte „gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10“ durch die Worte „über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii“ ersetzt. Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 [1] No caso dos produtos intermédios referidos no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o, a expressão «eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o» é substituída por «por via de um produto intermédio referido no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o».
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [16] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. deklaruje, że, z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [16] Deve ser indicada a origem dos produtos.
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [20] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. deklaruje, że, z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [20] Deve ser indicada a origem dos produtos.
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
Polnisch: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 em polaco: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10
Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 [1] Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte‚ gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 „durch die Worte‚ über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii“ ersetzt. Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 [1] No caso dos produtos intermédios referidos no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o, a expressão «eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o» é substituída por «por via de um produto intermédio referido no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o».
Polnisch: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 em polaco: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10
Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 [1] Bei Zwischenerzeugnissen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte‚ gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 „durch die Worte‚ über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii“ ersetzt. Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 [1] No caso dos produtos intermédios referidos no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o, a expressão «eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o» é substituída por «por via de um produto intermédio referido no n.o 1, subalínea ii) da alínea b), do artigo 4.o».
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren muss angegeben werden. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. ] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Der Ursprung der Erzeugnisse ist anzugeben. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Angabe des Ursprungslands der Erzeugnisse. ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] Deve ser indicada a origem dos produtos.
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] preferencyjne pochodzenie. Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] preferencyjne pochodzenie.
(15) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze wielkość polskiego rynku nowych samochodów w roku 2003 wynosiła 320000 pojazdów. Rynek ten powiększał się szybko w latach 1995-1999 (w roku 1999 sprzedano ponad 600000 pojazdów), ale od roku 2000 sprzedaż zmniejszyła się znacząco. W roku 2003 sprzedaż zaczęła ponownie rosnąć (głównie w związku z ożywieniem gospodarczym), i oczekuje się, że ta tendencja zostanie utrzymana (z wyjątkiem roku 2004, kiedy to wskutek zmian w ustawodawstwie dotyczącym podatku VAT spodziewany jest spadek sprzedaży) prowadząc do sprzedaży blisko 400000 pojazdów w roku 2006. Długoterminowe prognozy dla tego rynku przewidują sprzedaż blisko 995000 samochodów rocznie. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie w nadchodzących latach prognozowana jest stagnacja na rynku samochodowym, przewiduje się, że popyt na samochody w Europie Wschodniej wzrośnie w roku 2005 o 1,2 %, czyli o więcej niż średnia wartość prognozowana dla UE, a rynek samochodów ma rosnąć o 3-7 % rocznie w latach 2006-2009. (15) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze wielkość polskiego rynku nowych samochodów w roku 2003 wynosiła 320000 pojazdów. Rynek ten powiększał się szybko w latach 1995-1999 (w roku 1999 sprzedano ponad 600000 pojazdów), ale od roku 2000 sprzedaż zmniejszyła się znacząco. W roku 2003 sprzedaż zaczęła ponownie rosnąć (głównie w związku z ożywieniem gospodarczym), i oczekuje się, że ta tendencja zostanie utrzymana (z wyjątkiem roku 2004, kiedy to wskutek zmian w ustawodawstwie dotyczącym podatku VAT spodziewany jest spadek sprzedaży) prowadząc do sprzedaży blisko 400000 pojazdów w roku 2006. Długoterminowe prognozy dla tego rynku przewidują sprzedaż blisko 995000 samochodów rocznie. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie w nadchodzących latach prognozowana jest stagnacja na rynku samochodowym, przewiduje się, że popyt na samochody w Europie Wschodniej wzrośnie w roku 2005 o 1.2 %, czyli o więcej niż średnia wartość prognozowana dla UE, a rynek samochodów ma rosnąć o 3-7 % rocznie w latach 2006 — 2009.
(122) Na początku Komisja stwierdza niewłaściwość tego argumentu w odniesieniu do środków 33 i 34 w części B załącznika I, gdzie organy przyznające pomoc są liczne i obejmują wierzycieli publicznoprawnych oraz wierzycieli prywatnych, a Skarb Państwa jest tylko jednym z możliwych interwentów. Z uwagi na konkretny charakter i zakres zobowiązania Skarbu Państwa do zrealizowania tych środków nie został ustalony do tego dnia, trudno jest uznać, że zwykłe zatwierdzenie w marcu 2004 r. planu restrukturyzacji przez Radę Nadzorczą, w której zasiadali przedstawiciele Skarbu Państwa, tworzy pozytywne zobowiązanie realizacji tych środków po stronie Skarbu Państwa. (122) Na początku Komisja stwierdza niewłaściwość tego argumentu w odniesieniu do środków 33 i 34 w części B załącznika I, gdzie organy przyznające pomoc są liczne i obejmują wierzycieli publicznoprawnych oraz wierzycieli prywatnych, a Skarb Państwa jest tylko jednym z możliwych interwentów. Z uwagi na konkretny charakter i zakres zobowiązania Skarbu Państwa do zrealizowania tych środków nie został ustalony do tego dnia, trudno jest uznać, że zwykłe zatwierdzenie w marcu 2004 r. planu restrukturyzacji przez Radę Nadzorczą, w której zasiadali przedstawiciele Skarbu Państwa, tworzy pozytywne zobowiązanie realizacji tych środków po stronie Skarbu Państwa.
(160) Zwolnienia z zakazu udzielania pomocy przez państwo, określone w art. 87 ust. 2 Traktatu WE, nie dotyczą przedmiotowych spraw. Głównym celem tych środków jest przywrócenie długookresowej rentowności spółek zagrożonych, dlatego zwolnienie przewidziane art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, które umożliwia zezwolenie nie pomoc państwa udzielona w celu promowania rozwoju niektórych sektorów gospodarki, gdzie pomoc nie wywrze ujemnego wpływu na warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z wspólnym interesem i jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, może być stosowane. (160) Zwolnienia z zakazu udzielania pomocy przez państwo, określone w art. 87 ust. 2 Traktatu WE, nie dotyczą przedmiotowych spraw. Głównym celem tych środków jest przywrócenie długookresowej rentowności spółek zagrożonych, dlatego zwolnienie przewidziane art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, które umożliwia zezwolenie nie pomoc państwa udzielona w celu promowania rozwoju niektórych sektorów gospodarki, gdzie pomoc nie wywrze ujemnego wpływu na warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z wspólnym interesem i jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, może być stosowane.
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr. … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr. … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… [2] preferencyjne pochodzenie. Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… [2] preferencyjne pochodzenie.

PT Wörter ähnlich wie gdzie indziej