excremento (Nomen)

1

Mist (n)

esterco
2

Auswurf (n)

zoologia
3

Exkrement (n)

fisiologia, zoologia
4

Kot (n)

animal solid waste, zoologia
5

Dünger (n)

esterco