Creme (Nomen)

1

creme (n)

Salbe, Apotheke, Farbe, Kosmetik, colour, product to apply to the skin, the best part
Kosmetik
3

nata (n adj v)

the best part

creme (Nomen)

1

Creme (n)

colour, cor, cosméticos, farmácia, product to apply to the skin, the best part
2

Sahne (n)

culinário, oily part of milk
3

Salbe (n)

farmácia
4

Rahm (n adj v)

oily part of milk
5

Kreme (n adj v)

product to apply to the skin, the best part
6

Obers (n adj v)

oily part of milk