Creme(Nomen)

1
Salbe,Apotheke,Farbe,Kosmetik,colour,product to apply to the skin,the best part

creme(Nomen)

1
colour,cor,cosméticos,farmácia,product to apply to the skin,the best part
2
culinário,oily part of milk
3
farmácia