Gesuchter Begriff zur Frau nehmen hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
zur Frau nehmen (v) [become married to] (v) wyjść za mąż (v) [become married to]
zur Frau nehmen (v) [become married to] (v) poślubić (v) [become married to]
zur Frau nehmen (v) [become married to] (v) ożenić się (v) [become married to] (v)

DE PL Übersetzungen für frau

Frau (n) [Namenszusatz] {f} pani (n) {f} [Namenszusatz]
Frau {f} pani {f}
Frau (n) [erwachsen] {f} kobieta (n) {f} [erwachsen]
Frau (n) [verheiratete] {f} żona (n) {f} [verheiratete]
Frau {f} kobieta {f}
Frau (n) {f} babka (n) {f}
Frau {f} małżonka {f}
Frau {f} mężatka {f}
Frau {f} Kobieta

DE PL Übersetzungen für nehmen

nehmen (v) [tragen] brać (v) [tragen]
nehmen brać
nehmen (v) [Sache] brać (v) [Sache]
nehmen (v n) [to get into one's possession] brać (v n) [to get into one's possession]
nehmen (v n) [to grab and move to oneself] brać (v n) [to grab and move to oneself]
nehmen (v n) [to grab with the hands] brać (v n) [to grab with the hands]
nehmen (v n) [to have sex with] brać (v n) [to have sex with]
nehmen (v n) [to ingest medicine] brać (v n) [to ingest medicine]
nehmen (v n) [to ingest medicine] przyjmować (v n) [to ingest medicine]
nehmen (v) zajmować (v)
DE Phrasen mit zur frau nehmen PL Übersetzungen
Rechtsakte, die die Vertragsparteien zur Kenntnis nehmen Akty, które Umawiające się Strony biorą pod uwagę
NEHMEN FOLGENDE ABSICHTEN DER KOMMISSION ZUR KENNTNIS: PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ZAMIAR KOMISJI, ABY:
NEHMEN FOLGENDE ABSICHTEN DER KOMMISSION ZUR KENNTNIS: PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ZAMIAR KOMISJI, ABY:
„RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY
„RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN „AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ
NEHMEN DIE ABSICHT DER KOMMISSION ZUR KENNTNIS, NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ZAMIAR PODJĘCIA PRZEZ KOMISJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:
NEHMEN DIE ABSICHT DER KOMMISSION ZUR KENNTNIS, NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ZAMIAR PODJĘCIA PRZEZ KOMISJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:
Frau Heidi TAGLIAVINI sollte zur Leiterin dieser Untersuchungsmission ernannt werden — Należy mianować panią Heidi TAGLIAVINI szefem misji wyjaśniającej,
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN AKTY, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ
RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN AKTY PRAWNE NALEŻYCIE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY
RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ
Die Vertragsparteien nehmen folgenden Rechtsakt zur Kenntnis: Umawiające się strony biorą pod uwagę treść następującego aktu:
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.)
NEHMEN ZUR KENNTNIS, DASS DIE KOMMISSION BEABSICHTIGT, ODNOTOWUJĄ, ŻE KOMISJA ZAMIERZA:
zur Gleichstellung von Frau und Mann 2005 na temat równości kobiet i mężczyzn, 2005 r.
NEHMEN DIE ABSICHT DER KOMMISSION ZUR KENNTNIS: PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ZAMIAR KOMISJI PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:
Außerdem sollten Männer obligatorischen Vaterschaftsurlaub nehmen, um die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben für Mann und Frau gleichermaßen zu ermöglichen. Zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniających się do ich utrzymania - debata, pn. 4.05 .
Nach Ansicht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ist es von zentraler Bedeutung, dass Männer einen obligatorischen Vaterschaftsurlaub nehmen. Zdaniem posłów dwadzieścia tygodni to korzystny okres, aby pomóc kobietom w dojściu do formy po porodzie, zachęcić do karmienia piersią i umożliwić kobiecie nawiązanie mocnej więzi z dzieckiem.
zur Rolle der Frau in einer alternden Gesellschaft w sprawie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie