Gesuchter Begriff zirka hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
zirka (prep) [approximately, about] około (prep) [approximately, about]
DE Phrasen mit zirka PL Übersetzungen
Vor der Durchführung des Investitionsvorhabens produzierte Infineon Portugal zirka 2 Millionen Chips pro Woche. Przed zakończeniem projektu inwestycyjnego spółka Infineon Portugal produkowaokołooło 2 milionów chipów tygodniowo.
Ihre Kosten werden auf zirka 29,7 Mio. EUR geschätzt und vollständig von Ford getragen. Szacowany koszt tych szkoleń w kwocieokołoo 29,7 mln EUR, w całości pokrywa Ford.
Insgesamt sind im Rahmen der nicht beihilfefähigen unternehmensspezifischen Ausbildung in einem Zeitraum von fünf Jahren zirka 200000 Ausbildungsstunden vorgesehen. Im Rahmen des beihilfefähigen Programmteils werden für einen Zeitraum von fünf Jahren zirka 800000 Stunden gewährt. Całkowita liczba dni, które przeznaczy się na szkolenia związane z potrzebami spółki niekwalifikujące się do pomocy, wyniesie ok. 200000 w ciągu pięciu lat, zaś całkowita liczba dni, które zostaną przeznaczone na szkolenia w ramach kwalifikującej się części programu, wyniesie ok. 800000 w ciągu pięciu lat.
Folglich müsste jeder der 9000 Mitarbeiter, verteilt auf fünf Jahre, durchschnittlich insgesamt zirka 111 Ausbildungsstunden absolvieren. W związku z tym na przestrzeni pięciu lat każdy z 9000 pracowników powinien odbyć średnio ok. 111 dni szkoleń ogółem.
Der auf zirka 29,7 Mio. EUR geschätzte Teil der unternehmensspezifischen Ausbildungsmaßnahmen wurde bereits 2009 für die vorhandenen Arbeitskräfte begonnen. Część szkolenia, która jest związana z potrzebami spółki i której koszty szacuje siokoło około 29,7 mln EUR, rzeczywiście zaczęto oferować istniejącej sile roboczej w 2009 r.
Geburtsdatum: zirka 1957; Geburtsort: Mama Urodzony ok. 1957 r. w miejscowości Mama.
Geb. zirka 1957 in Mama Urodzony ok. 1957 r. w miejscowości Mama.
Ende Juli 2007 befanden sich zirka 385 Palästinenserkinder in israelischem Gewahrsam. Pod koniec lipca 2007 r. w izraelskich więzieniach przetrzymywanych byłokołoło 385 palestyńskich dzieci.
Die jährlichen externen Kosten des Straßenverkehrs ließen sich mit dem System um jährlich zirka 26 Milliarden EUR reduzieren. Na dalszych miejscach znajdują się niemiecki i francuski (po 14%), hiszpański (6%) i włoski (3%).
Die jährlichen externen Kosten des Straßenverkehrs ließen sich mit dem System um jährlich zirka 26 Milliarden EUR reduzieren. Posłowie szacują, że system ma szansę zmniejszyć roczne koszty zewnętrzne ruchu drogowego o kwotę 26 mld euro i zmniejszyć czas reakcji na wypadki o blisko 40% na obszarach miejskich oraz blisko 50% na obszarach wiejskich.