Gesuchter Begriff Zionistischer Weltkongress hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit zionistischer weltkongress PL Übersetzungen
[1] Der Internationale Roma-Tag wurde 1971 auf dem Ersten Roma-Weltkongress eingeführt. [1] Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony został w roku 1971 w trakcie I Światowego Kongresu Romów.
Mehrere Europa-Abgeordnete nehmen außerdem ab Donnerstag am dritten Weltkongress gegen die Todesstrafe in Paris teil. Według raportu Amnesty International, w 2005 roku wyroki śmierci wykonano na co najmniej 2148 osobach w 22 krajach.
Beim Weltkongress gegen die Todesstrafe, der am Donnerstag in Paris beginnt, werden sieben Europa-Abgeordnete das Europäische Parlament vertreten, darunter Hélène Flautre und Vizepräsidentin Luisa Morgantini. W naszych działaniach , mówi posłanka, opieramy się na rozwiązaniach prawa międzynarodowego, priorytetach europejskich oraz na orzecznictwie odpowiednich trybunałów.
20070130STO02572 Entwurf der EP-Resolution EU-Leitlinien zur Todesstrafe Europäischen Menschenrechtskonvention & Todesstrafe Weltkongress gegen die Todesstrafe EU-Außenbeziehungen und Todesstrafe EU-Grundrechtscharta 20070130STO02572 Prawa Człowieka w UE Trzeci Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ Organizacja Amnesty International przeciw karze śmierci
Es wäre außerdem angebracht, in Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Ausschüssen ein jährliches „Forum“ zu diesem Thema einzurichten, in den bilateralen (in erster Linie beim Kongress der Vereinigten Staaten) und multilateralen Beziehungen (WTO-Versammlung) mehr Nachdruck auf dieses Thema zu legen und eine parlamentarische Delegation zum Weltkongress gegen Produktfälschung zu entsenden. Właściwe byłoby również promowanie – we współpracy z pozostałymi zainteresowanymi komisjami parlamentarnymi – dorocznego „forum” na omawiany temat, uświadamianie problemu podrabiania towarów w stosunkach dwustronnych (szczególnie z Kongresem Stanów Zjednoczonych) lub wielostronnych (ze zgromadzeniem ŚOH) oraz wysłanie delegacji parlamentarnej na Światowy kongres walki z podrabianiem towarów.
12. Weltkongress der Historiker der Rechnungsführung, 2008; XII Światowy Kongres Historyków Rachunkowości, 2008;
unter Hinweis auf das Begehen des Internationalen Roma-Tags am 8. April 2005 Der Internationale Roma-Tag wurde 1971 auf dem Ersten Roma-Weltkongress eingeführt. , uwzględniając obchody Międzynarodowego Dnia Romów w dniu 8 kwietnia 2005 r., Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony został w roku 1971 w trakcie I Światowego Kongresu Romów.
20090904STO60187 Weltkongress der Uiguren (Website) Rede-Manuskript Kadeers (PDF, EN) Plenardebatte zum Thema am 15. Juli 2009 20090904STO60187 Urumczi na mapie Światowy Kongres Ujgurów Posiedzenie plenarne 15 lipca 2008, w programie debata o sytuacji w Chinach
Der Aktivist war im Zusammenhang mit dem Tschetschenischen Weltkongress, der in Pultusk stattfinden sollte, nach Polen gereist. Działacz przybył do Polski w związku ze Światowym Kongresem Narodu Czeczeńskiego, który miał się odbyć Pułtusku.
– den von der Weltbank organisierten Weltkongress zu Kommunikation und Entwicklung, der vom 25.-27. – organizowany przez Bank Światowy w Rzymie w dniach 25 -27 października 2006 r.