Gesuchter Begriff Treue hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Treue (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} posłuszeństwo (n) {n} [loyalty to some cause, nation or ruler]
Treue (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} wierność (n) {f} [loyalty to some cause, nation or ruler]
Treue (n) [loyalty, especially to one's spouse] {f} wierność (n) {f} [loyalty, especially to one's spouse]
Treue (n) [state or quality of being true to someone or something] {f} wierność (n) {f} [state or quality of being true to someone or something]
Treue (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} lojalność (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] (n)
DE Phrasen mit treue PL Übersetzungen
Hemmnisse für Geschäftstätigkeit über Internet: gehe lieber persönlich in das Geschäft, möchte die Ware sehen, Treue zum Geschäft, Macht der Gewohnheit Bariery w handlu elektronicznym: preferencje związane z osobistym zakupem, upodobanie do oglądania produktówlojalnośćść wobec sklepów, siła przyzwyczajenia
Hemmnisse für die Internet-Geschäftstätigkeit: gehe lieber persönlich in das Geschäft, möchte die Ware sehen, Treue zum Geschäft, Macht der Gewohnheit; bariery w handlu internetowym: preferencje związane z osobistym zakupem, upodobanie do oglądania produktówlojalnośćść wobec sklepów, siła przyzwyczajenia,
Es können Spareinlagen mit einem Basiszins plus einer Treue- und/oder einer Wachstumsprämie angeboten werden. Mogą występować wkłady oszczędnościowe o podstawowej stopie procentowej powiększonej o premię za kontynuację i/lub przyrost.
Vereinbarungsgemäß werden solche Treue- oder Wachstumsprämien nicht in den AVJ für das Neugeschäft einbezogen. Zwyczajowo premie za kontynuację lub przyrost nie są włączane do USR w odniesieniu do nowych transakcji.
Vereinbarungsgemäß werden solche Treue- oder Wachstumsprämien nicht in den AVJ für das Neugeschäft einbezogen. Zwyczajowo takie premie za kontynuację lub zwiększenie depozytu nie są uwzględniane w URSP dla nowych umów.
Wird eine solche Treue- oder Wachstumsprämie vom Berichtspflichtigen gewährt, so geht diese in die Statistik für die Bestände ein. Zatem wymieniona premia za kontynuację lub przyrost, w razie przyznania go przez podmiot sprawozdawczy, jest uwzględniana w danych statystycznych dotyczących kwot pozostających do spłaty.
Im Gegensatz zum Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden privaten Gläubigers spielt das Konzept der Treue eines bestehenden Kunden bei der Entscheidung des Staates keine Rolle. W odróżnieniu od wierzyciela prywatnego, państwo nie kieruje się w swojej decyzji pojęciem lojalności dotychczasowego klienta.
eine detaillierte Beschreibung etwaiger Gebührenprogramme, einschließlich etwaiger Kundenbindungs-, Benutzungshäufigkeits-, Treue- oder ähnlicher Programme, sowie der Kriterien ihrer Anwendung und der Gebührenspanne, die für die Berechnung der Gebühren für Einzelratings oder Reihen von Ratings angewandt werden können; szczegółowy opis ewentualnego programu opłat, w tym programu opartego na relacji, częstotliwości korzystania z programu, programu lojalnościowego lub innego programu, łącznie z kryteriami stosowania i zakresem opłat, który to program opłat może być wykorzystany w odniesieniu do poszczególnych ratingów kredytowych lub zestawu ratingów pod względem opłat;
Summe der Gebühren, die dem Kunden im vorherigen Kalenderjahr für Ratingdienstleistungen in Rechnung gestellt wurden und die nicht ein einzelnes Rating betreffen, sondern ein Mehrfachemissions-, Treue- oder sonstiges pauschales Gebührenprogramm sowie zusätzliche Emissionsgebühren, die ein oder mehrere Ratings abdecken können Całkowita kwota opłat zafakturowanych klientowi w poprzedzającym roku kalendarzowym z tytułu usług ratingowych, nieuzyskanych z indywidualnego ratingu, lecz z częstotliwości emisji, relacji lub innego rodzaju programu opłaty ryczałtowej i opłat z tytułu nadmiernej emisji, które mogą obejmować co najmniej jeden rating.
Es können Spareinlagen bestehen, für die ein Basiszins plus eine Treue- und/oder eine Wachstumsprämie angeboten werden. Mogą występować depozyty oszczędnościowe z oprocentowaniem bazowym powiększonym o premię za kontynuację lub zwiększenie depozytu.
Wird eine solche Treue- oder Wachstumsprämie vom Berichtspflichtigen gewährt, geht diese daher in die Statistik für die Bestände ein. Zatem jeśli podmiot sprawozdający przyznał taką premię za kontynuację lub zwiększenie depozytu, zostaje ona uwzględniona w statystyce wszystkich umów.
gehe lieber persönlich in das Geschäft, möchte die Ware sehen, Treue zum Geschäft, Macht der Gewohnheit; preferowanie dokonywania zakupów osobiście, upodobanie do oglądania produktówlojalnośćść wobec sklepów, siła przyzwyczajenia,
(54) Ein indischer ausführender Hersteller beantragte erneut eine Berichtigung des Normalwertes zur Berücksichtigung des Treue-Rabatts, der bestimmten inländischen Kunden eingeräumt worden sei. (54) Jeden indyjski producent eksportujący wielokrotnie ponawiał swoje wnioski o korektę wartości normalnej o kwotę "dyskontlojalnośćlność" udzielanego pewnym klientom na rynku krajowym.
Die zentrale Frage der Konferenz betreffe die Treue zum ausgehandelten Mandat, dieses dürfe nicht wieder aufgeschnürt werden. Jeszcze w tym tygodniu pracę rozpoczną specjalne zespoły ekspertów.
R. in der Erwägung, dass glaubwürdigen Berichten von Überläufern zufolge die Bevölkerung Mobilisierungskampagnen für die Zwangsarbeit ausgesetzt ist, während ihr Zugang zu Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten von ihrem Songbun (Klassenstatus) abhängt, der durch ihre Treue oder die Treue ihrer Familien zum Regime bestimmt wird, R. mając na uwadze, że według wiarygodnych doniesień uciekinierów obywatele muszą uczestniczyć w kampaniach mobilizacji do pracy przymusowej, a dostęp do edukacji i możliwości zatrudnienia zależą od songbun (statusu klasy społecznej), określanego lojalnością danej osoby lub jej rodziny w stosunku do reżimu,
(Klassenstatus) abhängt, der durch ihre Treue oder die Treue ihrer Familien zum Regime bestimmt wird, (statusu klasy społecznej), określanego lojalnością danej osoby lub jej rodziny w stosunku do reżimu,
DE Synonyme für treue PL Übersetzungen
Ehrfurcht [Fügsamkeit] f awe
Demut [Fügsamkeit] f lowliness
Ergebenheit [Fügsamkeit] f devotion
Genügsamkeit [Fügsamkeit] f frugality
Charakter [Entschlossenheit] m nature
Konstanz [Entschlossenheit] fortitude
Stärke [Entschlossenheit] f strong point
Logik [Entschlossenheit] f logic circuit
Strenge [Entschlossenheit] f rigor
Härte [Entschlossenheit] f f temper
Konsequenz [Entschlossenheit] f result
Kontinuität [Entschlossenheit] f continuousness
Festigkeit [Entschlossenheit] f resistance
Zuverlässigkeit [Entschlossenheit] f trustworthiness
Beständigkeit [Entschlossenheit] f constancy
Beharrlichkeit [Entschlossenheit] f tenacity
Zähigkeit [Entschlossenheit] f determination
Überzeugungskraft [Entschlossenheit] f cogency
Geradlinigkeit [Entschlossenheit] linearity
Hartnäckigkeit [Entschlossenheit] f intractability (formal)