Gesuchter Begriff transparent hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
transparent (adj) [open, publically visible] otwarty (adj) [open, publically visible]
transparent (adj) [see-through, clear] przejrzysty (adj) [see-through, clear]
transparent (adj) [see-through, clear] przezroczysty (adj) [see-through, clear]
transparent (adj adv n v) [very thin or transparent] przezroczysty (adj adv n v) [very thin or transparent]
DE Phrasen mit transparent PL Übersetzungen
Die Durchleitungsentgelte würden transparent und diskriminierungsfrei sein. Opłaty te będą przejrzyste i zachowają charakter niedyskryminujący.
Der Marktwert wird transparent und klar dokumentiert. Wartość rynkowa jest jasno i przejrzyście udokumentowana.
Der Marktwert wird transparent und klar dokumentiert. Wartość rynkowa jest jasno i przejrzyście udokumentowana.
transparent und zugänglich sein. przejrzyste i łatwo dostępne.
transparent und zugänglich sein. przejrzyste i dostępne.
die Tarife müssen transparent und nichtdiskriminierend sein; taryfy są przejrzyste i niedyskryminujące,
AS-Stellen sollten zugänglich und transparent sein. Podmioty ADR powinny być dostępne i przejrzyste.
Langkörnig, schmal, transparent und glänzend. Ziarna długie, wąskie, przezroczyste i błyszczące.
nicht diskriminierend und transparent sind; są niedyskryminacyjne i przejrzyste;
Als transparent gelten folgende Gruppen von Beihilfen: Za pomoc przejrzystą uznaje się następujące kategorie pomocy:
g) transparent und zugänglich sein. g) przejrzyste i łatwo dostępne.
(fa) transparent und zugänglich sein. (fa) przejrzyste i łatwo dostępne.
Diese Klassifizierung ist weder logisch noch transparent. Klasyfikacja ta nie jest ani logiczna, ani przejrzysta.
Diese Klassifizierung ist weder logisch noch transparent. Klasyfikacja napojów spirytusowych nie jest ani logiczna, ani jasna.
transparent und verständlich ist; - będzieprzejrzystyy i zrozumiały;
Die Informationen sollen zugänglich und transparent sein. Należy umożliwić dostęp do informacji i nadać jej przejrzystość.
Die Informationen sollen zugänglich und transparent sein. Celem jest większy stopień przejrzystości i łatwy dostęp do informacji.
transparent und effizient arbeiten. oraz przejrzystości i efektywności.
transparent und zugänglich sein. przejrzyste i łatwo dostępne.
die Tarife müssen transparent und nichtdiskriminierend sein, taryfy muszą być przejrzyste i niedyskryminujące,
getroffenen Maßnahmen müssen objektiv, transparent, powinny być obiektywne, przejrzyste
transparent, unter demokratischer Kontrolle , podporządkowania się kontroli demokratycznej
transparent und unparteiisch erfolgende w sposób przejrzysty i bezstronny –
und transparent przejrzysty sposób
PL Polnisch DE Deutsch
transparent (adj) [open, publically visible] otwarty (adj) [open, publically visible]
transparent (adj) [see-through, clear] przejrzysty (adj) [see-through, clear]
transparent (adj) [see-through, clear] przezroczysty (adj) [see-through, clear]
transparent (adj adv n v) [very thin or transparent] przezroczysty (adj adv n v) [very thin or transparent]