DE Phrasen mit tori PL Übersetzungen
Alle Gemeinschaftsschiffe, die südlich des 30. südlichen Breitengrades fischen, setzen Vögel verscheuchende Leinen ein (tori lines): Wszystkie wspólnotowe statki prowadzące połowy na południe od 30 stopnia szerokości geograficznej południowej posiadają na pokładzie i stosują liny płoszące ptaki (tyczki liny płoszącej tori):
Konstruktion und Verwendung der Tori-Leinen entsprechen den Vorgaben in Anhang XVI Teil II; tyczki liny płoszącej tori są zgodne z uzgodnionym modelem tyczek lin płoszących tori i wytycznymi w sprawie ich stosowania, określonymi w części II załącznika XVI;
südlich des 30. südlichen Breitengrades müssen Tori-Leinen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; tyczki liny płoszącej tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem takli w wodzie na południe od 30 stopnia szerokości geograficznej południowej;
südlich des 30. südlichen Breitengrades müssen Tori-Leinen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; tyczki i liny płoszące tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem takli w wodzie na południe od 30oS;
soweit praktisch machbar, sind die Schiffe aufgefordert, bei großen Seevogelkonzentrationen eine zweite Tori-Stange mit Vögel verscheuchender Leine zu verwenden; jeżeli jest to wykonalne, statki powinny stosować drugą tyczkę tori oraz linę płoszącą ptaki w okresach wysokiej liczebności lub aktywności ptaków;
Ersatz-Tori-Leinen werden von allen Schiffen mitgeführt und sind jederzeit einsatzbereit. statki posiadają na pokładzie zapasowe liny płoszące tori, które są gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Ersatz-Tori-Leinen werden von allen Schiffen mitgeführt und sind jederzeit einsatzbereit. statki posiadają zapasowe liny płoszące tori, które są gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Leitlinien für Konstruktion und Einsatz von Tori-Leinen Wskazówki dotyczące modelu i stosowania lin płoszących tori
Tori-Leinen werden ständig weiter verbessert, so dass diese Leitlinien regelmäßig überarbeitet werden sollten. Przewiduje się stałe ulepszanie modelu lin płoszących tori i w związku z tym w przyszłości należy zweryfikować niniejsze wskazówki.
Wenn Fischer ein Beköderungsgerät einsetzen, müssen dieses Gerät und die Tori-Leine aufeinander abgestimmt werden: Jeżeli rybacy stosują maszynę do zarzucania przynęty (BCM), muszą zapewnić koordynację między liną płoszącą tori a maszyną poprzez:
das Gerät muss die Köder direkt unter der schützenden Tori-Leine auswerfen und upewnienie się, że maszyna zarzuca przynętę bezpośrednio na obszar będący pod ochroną liny płoszącej tori oraz;
das Gerät muss die Köder direkt unter der schützenden Tori-Leine auswerfen und upewnienie się, że maszyna zarzuca przynętę bezpośrednio pod ochroną liny płoszącej tori oraz;
wenn das Gerät steuerbord und backbord arbeitet, müssen zwei Tori-Leinen eingesetzt werden. jeżeli stosowanie maszyny umożliwia zarzucanie przynęty z prawej i lewej burty, zastosowanie dwóch lin płoszących tori.
Alle Gemeinschaftsschiffe, die südlich des 30. südlichen Breitengrades fischen, setzen Vogelscheuchen-Leinen ein (Tori-Stangen): Wszystkie wspólnotowe statki prowadzące połowy na południe od 30 stopnia szerokości geograficznej południowej posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori):
Konstruktion und Verwendung der Tori-Stangen entsprechen den Vorgaben in Anhang XII Teil II; tyczki i liny płoszące tori są zgodne z uzgodnionym modelem tyczek i lin płoszących tori i wytycznymi w sprawie ich stosowania, określonymi w części II załącznika XII;
südlich des 30. südlichen Breitengrades müssen Tori-Stangen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; tyczki i liny płoszące tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem takli w wodzie na południe od 30 stopnia szerokości geograficznej południowej;
soweit praktisch machbar, sollten die Schiffe bei großen Seevogelkonzentrationen eine zweite Tori-Stange und Vogelscheuchen-Leine verwenden; jeżeli jest to wykonalne, statki powinny stosować drugą tyczkę tori oraz linę płoszącą ptaki w okresach wysokiej liczebności lub aktywności ptaków;
soweit praktisch machbar, sollten die Schiffe bei großen Seevogelkonzentrationen eine zweite Tori-Stange und Vogelscheuchen-Leine verwenden; jeżeli jest to wykonalne, statki stosują drugą tyczkę tori oraz linę płoszącą ptaki w okresach wysokiej liczebności lub aktywności ptaków;
Gemeinschaftsschiffe, die südlich des 30. südlichen Breitengrades fischen, setzen Vogelscheuchen-Leinen ein (Tori-Stangen), die folgenden technischen Vorschriften genügen: Statki wspólnotowe prowadzące połowy na południe od 30oS posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori) zgodnie z następującymi przepisami technicznymi:
Konstruktion und Verwendung der Tori-Stangen entsprechen den Vorgaben der IOTC; tyczki i liny płoszące tori są zgodne z uzgodnionym modelem tyczek i lin płoszących tori i wytycznymi w sprawie ich stosowania, przyjętymi przez IOTC;
Gemeinschaftsschiffe, die südlich von 20oS fischen, setzen Vogelscheuchen-Leinen ein (Tori-Stangen), die folgenden technischen Vorschriften genügen: Statki wspólnotowe prowadzące połowy na południe od 30oS posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori) zgodnie z następującymi przepisami technicznymi:
Die Tori-Stangen erfüllen die einschlägigen Konstruktionsbedingungen, und ihre Verwendung entspricht den Vorgaben der ICCAT; Tyczki płoszące tori spełniają warunki projektowania tyczek i są mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez ICCAT;
Die Tori-Stangen erfüllen die einschlägigen Konstruktionsbedingungen, und ihre Verwendung entspricht den Vorgaben der ICCAT; tyczki płoszące tori spełniają warunki dotyczące modeli tyczek i są mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez ICCAT;
südlich von 20oS müssen Tori-Leinen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; liny płoszące tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem takli w wodzie na południe od 20oS;
Einsatz von Tori-Leinen Stosowanie lin płoszących tori
Alle Gemeinschaftsschiffe, die südlich des 30. südlichen Breitengrades fischen, führen Vogelscheuchen-Leinen mit und setzen diese ein (Tori-Stangen): Wszystkie wspólnotowe statki prowadzące połowy na południe od 30 stopnia szerokości geograficznej południowej posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori):
Konstruktion und Verwendung der Tori-Stangen entsprechen den Vorgaben in Anhang XIV Teil II; tyczki i liny płoszące tori są zgodne z uzgodnionym modelem tyczek i lin płoszących tori i wytycznymi w sprawie ich stosowania, określonymi w części II załącznika XIV;
südlich des 30. südlichen Breitengrades müssen Tori-Leinen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; liny płoszące tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem sznurów haczykowych w wodzie na południe od 30oS;
Gemeinschaftsschiffe, die südlich des 20. südlichen Breitengrades fischen, setzen Vogelscheuchen-Leinen ein (Tori-Stangen), die folgenden technischen Vorschriften genügen: Statki wspólnotowe prowadzące połowy na południe od 20oS posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące tori) zgodnie z następującymi przepisami technicznymi:
südlich des 20. südlichen Breitengrades müssen Tori-Leinen immer eingesetzt werden, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen werden; liny płoszące tori stosuje się zawsze przed zanurzeniem sznurów haczykowych w wodzie na południe od 20oS;
Konstruktion von Tori-Leinen Model liny płoszącej tori
Die Tori-Leine sollte so gesetzt werden, dass die Scheuchbänder über den im Wasser befindlichen beköderten Haken hängen. Linę płoszącą tori należy zawiesić w taki sposób, aby wstążki płoszące znajdowały się nad haczykami z przynętą zanurzonymi w wodzie.
Tori vald, vald Tori,